Partner Event; actie en energie!

woensdag 14 juni 2023

Heb ik genoeg geld om de fruitbakjes van mijn kinderen morgen te vullen? Zijn mijn medewerkers wel blij? Allemaal vragen die, helaas, van deze tijd zijn. Op donderdag 25 mei vond het Partner Event plaats van Groen, Gezond en in Beweging, waar meer dan 60 partners en vrienden samen kwamen om bij te dragen aan een gezonder Nijmegen.

Bekijk de sfeervideo van de dag hieronder. Hier zijn de foto's te vinden. 

Sfeervideo Partner Event 25 mei

Het begon met een openingswoord van Agnes Muskens, Stuurgroep lid Groen Gezond en in Beweging en Vicevoorzitter College van Bestuur Radboud Universiteit, waarin zij aangeeft wat voor een mooie initiatieven er allemaal al zijn in Nijmegen. “Het samenkomen van vandaag is een mooi voorbeeld van de kracht van het netwerk, er gebeuren al zoveel goede dingen, deze moeten bij elkaar blijven komen.”

Tessa van Loenen van Pharos drukt ons met de neus op de feiten. Armoede is er, ook in Nijmegen. Onderzoek van Pharos toont aan dat als je laag bent opgeleid je een grotere kans hebt dat je 5 jaar eerder dood gaat, en je gemiddeld 15 jaar eerder ziek wordt. Tessa deelt ook tips voor een succesvolle strategie. Bekijk hier de presentatie. Kiki van Fire-up zet ons aan het denken; wat je hoort en ziet is niet altijd zoals het is.

Jessica is ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting en brengt dit in praktijk. ‘Ik heb in armoede geleefd; er hangt constant een donkere wolk boven mijn hoofd. Heb ik eten voor vanavond? Hoe betaal ik de voetbalhandschoenen van mijn dochter?’. Haar glimlach verbergt deze donkere wolken. Wat je aan de buitenkant ziet is niet hoe het is.

De groep gaat aan de slag in twee verschillende werksessies, gericht op ‘gezondheidsverschillen verkleinen’ en ‘duurzaam inzetbare medewerkers’.

Werksessie Gezondheidsverschillen verkleinen

De groepen werken aan concrete acties voor de aanpak van laaggeletterdheid, stress door armoede, het betrekken van de doelgroep en inclusief communiceren. Gedurende de gesprekken benoemen ze hun droom; alle professionals in onze stad zijn zich bewust van gezondheidsverschillen en houden in hun werk en in contact met inwoners rekening met laaggeletterdheid, stresssensitief werken en inclusief communiceren.

De inzet van ervaringsdeskundigen kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast is gesproken over het nog meer bundelen van de krachten en samen optrekken in het organiseren van scholing. Bovengenoemde thema’s moeten een rol krijgen binnen bestaande opleidingen om toekomstige professionals te scholen. Er is ook behoefte aan het breder verspreiden van bestaande tools, informatie en succesvolle acties.

Werksessie Duurzaam Inzetbare Medewerkers

Binnen deze sessie gaan ze aan de slag met het uitwerken van de thema’s gezonde voeding in de organisatie, mentaal fitte medewerkers en een gezonde werkomgeving. Met elkaar onderstrepen ze de kracht van het netwerk; ze kunnen elkaars kennisbank en inspiratie zijn, en via het netwerk in de regio initiatieven vanuit GALA en IZA opzetten die te groot zijn om alleen in de eigen organisatie op te pakken. In het najaar van 2023 staat mentale gezondheid als thema centraal in de vitaliteitsweek.

Eindstand
Het samenkomen heeft tot goede concrete acties geleid, voor ons als netwerk, als wel voor iedere individuele partner en vriend. De input geeft zicht op waar we ons de komende vijf jaar op gaan richten; waar we partners kunnen samenbrengen, en welke acties ons netwerk van partner en vrienden verder brengt om Nijmegen weer een stukje gezonder te maken.

In november organiseren we een samenkomst voor de bestuurders van onze partners & vrienden, om ook met hun plannen en afspraken te maken.

Bedankt voor jullie energie en actie! Nog geen partner of vriend, sluit je bij ons aan!

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?