Algemeen

'Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen' is een meerjarige beweging met een groeiend netwerk van tientallen organisaties die samenwerken aan de ambitie ‘gezonde Nijmegenaren in een gezonde stad’. Partner-organisaties in het netwerk hebben deze ambitie uitgesproken en het Lokaal Preventieakkoord (LPA) omarmd. Daarnaast zijn er ook kleinere organisaties die zich als vriend aangesloten hebben bij de beweging. De beweging richt zich op professionals en werkgevers. Rechtstreeks contact met bewoners en/of medewerkers in Nijmegen gebeurt door de aangesloten organisaties. De beweging biedt tevens een platform waarmee losse initiatieven elkaar versterken.

Het doel van de beweging is van Nijmegen een gezondere stad te maken. Groene en gezonde keuzes stimuleren en zo met de beweging actief bij te dragen aan de gezondheid van alle inwoners. Zodat zij lekker in hun vel zitten, voldoende bewegen, gezonder eten en daarmee de gezondheidsverschillen in de stad kleiner worden. Binnen 10 jaar, van 2017 t/m 2027, moet er vooruitgang zichtbaar zijn: meer fitte en gezonde Nijmegenaren, vooral in de wijken waar een gezonde leefstijl minder vanzelfsprekend is!

De kracht komt uit het netwerk zelf. Door gezamenlijke activiteiten, kennisuitwisseling en ontmoetingen. De partners en vrienden zetten hun expertise, ervaring en relevant aanbod in om impact te maken. Daarnaast delen zij goede voorbeelden met het netwerk om anderen te inspireren. Ontmoetingen en bijeenkomsten (fysiek en online) helpen daarbij. Vanuit de beweging is er lichte coördinatie. Denk aan: het verbinden van onderwerpen en partijen op de verschillende thema’s, het organiseren van activiteiten, initiëren, volgen en delen van relevant (wetenschappelijk) onderzoek. De beweging biedt een podium aan inspirerende voorbeelden en stelt ieder jaar een thema centraal. Samen brengen we Nijmegen in beweging.

De beweging is een initiatief van het Radboudumc, de gemeente Nijmegen en de GGD Gelderland-Zuid. In tweede instantie zijn de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Nijmegen als mede-trekkers aangesloten. 

Het is de afkorting van: ‘Wij zijn Groen, Gezond en in Beweging Nijmegen’. 

Iedere organisatie of professional die een stapje extra wil zetten voor een gezonder Nijmegen is welkom. Je kunt op twee manieren meedoen: als partner of als vriend van de beweging. Als partner onderteken je het Lokaal Preventieakkoord en zet je je samen met tientallen andere Nijmeegse organisaties in om de stad groener en gezonder te maken. Voorwaarde voor het ondertekenen is dat je directe impact hebt op medewerkers, leerlingen, cliënten of patiënten. Wil jij met jouw organisatie een bijdrage leveren aan de beweging, maar heb je niet direct impact op medewerkers, leerlingen, cliënten of patiënten? Of ben je ZZP'er en wil je aansluiten? Dan kun je vriend van de beweging worden. Je bent net als partner volwaardig onderdeel van de beweging, maar tekent niet het Lokaal Preventieakkoord. Ondersteun en spreek je uit voor een gezonder Nijmegen. Doe mee als partner of vriend. Benieuwd wie er allemaal al partner of vriend zijn? Kijk dan hier.

‘Wij zijn Groen, Gezond en in Beweging Nijmegen’ is een netwerk met een gezamenlijke ambitie. Aanjagers zijn het Radboudumc, GGD Gelderland-Zuid, gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Nijmegen. Er is een lichte vorm van coördinatie die de partners en vrienden faciliteert. De genoemde zes initiatiefnemers maken dat mogelijk door een jaarlijkse bijdrage in menskracht en middelen. De kracht komt uit het netwerk zélf doordat partners en vrienden in actie komen.  

Sluit je aan bij de beweging als je een bijdrage wilt leveren aan een gezonder Nijmegen. Elke bijdrage daaraan is waardevol. Daarnaast komt u in een rijk netwerk van tientallen organisaties. Organisaties die bezig zijn met het stimuleren van gezondere keuzes voor medewerkers, vrijwilligers, cliënten, leerlingen of patiënten. Je krijgt de mogelijkheid om met deze organisaties in contact te komen en van hen te leren. Zo helpen we elkaar en zijn we samen goed bezig.

De beweging is in 2017 begonnen. De expliciete bijdrage van de zes initiatiefnemers loopt tot in ieder geval 2027. De verwachting is dat de beweging langer blijft bestaan om de gezondheid van Nijmegenaren te blijven verbeteren. 

Dat er een groot netwerk actief is van tientallen organisaties. Met daaromheen meerdere vrienden en vele geïnteresseerden die de beweging volgen en op hun manier een bijdrage leveren. Daarnaast is het doel van de beweging ‘gezonde Nijmegenaren in een gezonde stad’. Om dat te bereiken is tijd nodig. Het beïnvloeden van iemand zijn leefstijl en gezondheid vraagt een lange adem en is van meerdere factoren en factoren afhankelijk. Sinds 2021 wordt er periodiek een LPA-monitoring gehouden. Dit is een onderzoek onder alle partners van de beweging om te kijken op welke wijze LPA-partners actief zijn en zijn geweest ten behoeve van de ambitie. Zo wordt de levendigheid van het netwerk en wat iedereen daarin kan halen en brengen inzichtelijk. Monitoring van gezondheid van Nijmegenaren loopt via de Gezondheidsmonitor van de GGD.  

Om handen en voeten te geven aan de doelstellingen van het Lokale Preventieakkoord is er in 2021, 2022 en straks in 2023 een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld door het Rijk. Dit is inmiddels ook bekend als ‘preventiegelden’. In Nijmegen zetten we in 2022 dit uitvoeringsbudget in voor initiatieven op het gebied van mentale gezondheid of gezond gewicht. Belangrijke voorwaarden zijn dat de initiatieven gericht zijn op mensen in kwetsbare situaties en dat het gaat om organisatie-overstijgende inzet. Actief op de hoogte blijven van het aanvragen voor 2023, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en meld je aan als partner of vriend van de beweging.

Iedereen is welkom, de beweging sluit niemand uit. Wel moeten we keuzes maken in menskracht en middelen. Daarbij ligt het accent op de stad Nijmegen. Nijmegen kan leren van mooie voorbeelden in de regio, en andersom. Die voorbeelden komen in beeld via de gezondheidsmakelaars van o.a. GGD Gelderland-Zuid. Die werken voor Nijmegen en ook in de regio.

Ons einddoel is dat een gezonde leefomgeving voor medewerkers en inwoners een vanzelfsprekendheid is waar continu aandacht voor is in alle organisaties en bedrijven in Nijmegen. In alle levensfasen: op school, op het werk, in de stad, op de sportclub en in de wijk. En dat organisaties en mensen van elkaar leren, elkaar inspireren en versterken in gezondheidsinitiatieven.

Onderzoek leert dat het zeker 10 jaar kost om effecten stadsbreed zichtbaar en voelbaar te maken. De beweging loopt om die reden in ieder geval 10 jaar: van maart 2017 t/m maart 2027. Het doel is om significante impact te maken op de gezondheid van inwoners van Nijmegen. De gezondheidsverschillen in de stad verkleinen, bewegen te stimuleren, om uiteindelijk samen een gezonde stad te realiseren.

Lokaal Preventieakkoord (LPA)

In 2019 is de beweging begonnen met het Lokaal Preventieakkoord. Organisaties die het akkoord ondertekenen, beloven daarmee zich actief in te zetten voor een gezonde leefstijl onder hun medewerkers, leerlingen, cliënten of patiënten. Onze acht thema’s helpen organisaties bij het creëren van een gezonde omgeving. We zijn met dit preventieakkoord begonnen om de fysieke en mentale gezondheid van Nijmegenaren te verbeteren.

Een leven lang met plezier sporten en bewegen mogelijk voor iedere Nijmegenaar! Dat wil het Sportakkoord mogelijk maken. Het Sportakkoord is tot stand gekomen door een  samenwerking van sport- en beweegaanbieders, het onderwijs, kennisinstellingen, zorg en welzijn en de gemeente Nijmegen. Om sport te versterken en haar maatschappelijke functie optimaal te benutten. Het NSA is een versterking van het Lokaal Preventieaakkoord en geeft een impuls op met name het thema: voldoende beweging. Van inwoners stimuleren om meer te bewegen tot de publieke ruimte geschikter te maken om te bewegen. 

Je kunt het Nijmeegs Sportakkoord (NSA) zien als een aanvulling op het Lokaal Preventieakkoord (LPA) met name het thema: voldoende beweging. Beide zijn separaat te ondertekenen.

Dit verschilt per partner. De ene partner stimuleert haar patiënten om na een opname direct in beweging te komen om zo sneller en beter te herstellen. De ander neemt diverse maatregelen om haar werknemers gezonder te laten eten of meer te laten bewegen. Het zijn allemaal inspanningen die samen het verschil maken. We zijn erg trots dat er veel Nijmeegse organisaties zijn aangesloten die elk hun eigen initiatieven ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een gezonder Nijmegen. 

Wil jij met jouw organisatie of bedrijf aansluiten bij het netwerk en graag helpen met het gezonder maken van Nijmegen? Dat kan! Door je aan te melden als partner of vriend kun je helpen onze gezamenlijke doelen te behalen. Je laat dan zien dat ook jouw organisatie of bedrijf gemotiveerd is om mee te werken aan een gezonde stad. En als werkgever pluk je er zelf ook de vruchten van. Aan deelname zijn geen kosten verbonden; wel wordt actieve inzet op de doelen van de beweging verwacht. Daar is menskracht voor nodig en (naar eigen keuze) een financiële bijdrage om acties te versterken. 

Doe mee!

Wil je als bedrijf of professional een bijdrage leveren aan een gezonder Nijmegen? Deel je ideeën met de beweging door een e-mail te sturen naar info@ggibnijmegen.nl. En volg de beweging op sociale media.

Een selectie van onze partners

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?