Vincentius Vereniging Nijmegen

De Vincentius Vereniging Nijmegen is een grote vrijwilligersorganisatie en al jaren actief op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Hun doelstelling is om armoede en eenzaamheid in Nijmegen en omstreken te verzachten. Daarnaast proberen zij gezondheid te bevorderen door sport, beweging en gezond eten te stimuleren.
Ze doen dit door het laagdrempelig maken van sportlessen, het aanbieden van gezonde daghappen en veel andere activiteiten en projecten.
Vincentius Vereniging Nijmegen staat midden in de samenleving en is op de hoogte van alle ontwikkelingen en de problemen die er spelen. Hun missie: de situatie van mensen die in armoede leven structureel verbeteren.

Door de langdurige samenwerking met hulpverleners en andere betrokkenen kunnen zij gericht de juiste hulp bieden.
Ieder mens telt en daar zetten ál hun vrijwilligers zich graag voor in!

Wilt u meer weten, doneren of sponsor worden? Kijk op hun website of neem contact op met Linda van Aken via linda@vincentiusnijmegen.nl.

https://www.vincentiusnijmegen.nl
Vincentius Vereniging Nijmegen

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?