Life Goals Nijmegen

Life Goals Nijmegen, onderdeel van Stichting Life Goals Nederland, gaat voor een stad waarin niemand buitenspel staat. Zij hebben de overtuiging dat sport en bewegen van grote waarde kan zijn voor iedereen. En dan bedoelen ze ook echt iedereen, dus óók sociaal kwetsbare mensen die moeite hebben om aangesloten te blijven bij onze maatschappij. Life Goals Nijmegen sluit met plezier als vriend aan bij ‘Wij zijn groen gezond en in beweging’. Samen met alle organisaties uit de beweging zorgen ze voor een groener én gezonder Nijmegen, voor iedereen!

Life Goals ziet sport als een doeltreffend middel voor nieuw perspectief. Zij richten zich op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven: dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. Deze mensen hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen.

Sport als vonkje

Sport kan mensen in beweging krijgen. Letterlijk, maar ook in de zin dat sport het vonkje kan zijn. Life Goals Nijmegen wil door middel van het Life Goals sportprogramma in Nijmegen kwetsbare groepen de weg naar de verenigingen laten vinden. Alle aangesloten partijen zijn er van overtuigd dat sport een belangrijk middel is en bijdraagt aan een betere gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Het geeft deelnemers weer het zelfvertrouwen om iets van hun leven te maken. Sport biedt de mogelijkheden om sociale contacten op te doen. Het gevoel weer ergens bij te horen. Een gevoel waar ieder mens behoefte aan heeft.

Gezamenlijke resultaten

Ze werken graag met tastbare resultaten. Met de Life Goals Monitor brengen ze de impact van de programma’s in kaart:• 59% van de deelnemers zet stappen op de participatieladder• 48% van de deelnemers staat positiever in het leven• 57% heeft zijn emoties beter onder controleLife Goals Nijmegen realiseert deze resultaten samen met GGIB-partners Pro Persona, IrisZorg, Pluryn, ROC Nijmegen en gemeente Nijmegen en met SV Orion, Sportscentre Fudochi, VoCASA Nijmegen, RIBW Nijmegen & Rivierenland, Leger des Heils en het Oranje Fonds.

https://stichtinglifegoals.nl/gemeenten/life-goals-nijmegen/
Logo Life Goals

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?