Wijkmakerij Dukenburg

WijkMakerij Dukenburg is een initiatief van inwoners om de wijk mooier, krachtiger en gezelliger te maken. Ze sluiten aan bij wat er al is en helpen nieuwe ideeën en projecten op te starten.

Dat doen ze door initiatieven en ideeën te verbinden met de kracht van inwoners, lokale bedrijven, gemeente en organisaties. WijkMakerij Dukenburg is een onafhankelijke stichting (i.o.) van en voor inwoners zelf. Ze werken vanuit een actieve kerngroep van ongeveer negen inwoners die concrete projecten initiëren. Daaromheen is een groeiende community van inwoners en netwerk met lokale organisaties aan het ontstaan.

De WijkMakerij Dukenburg start activiteiten, projecten en wijkondernemingen die aansluiten bij de vraag en behoefte van de inwoners op acht verschillende domeinen: wijkeconomie, ontmoeten & community, groen, beweging & gezondheid, kunst & cultuur, educatie & informatie, bezinning en spiritualiteit en duurzame energie & huisvesting.

Projecten waaraan elk huishouden aan mee kan doen zijn bijvoorbeeld: Herbies & More (eetbaar groen uit je eigen tuin delen met je buren) en huiskamerrestaurants. Op buurtniveau starten we moestuinen en voedselbosjes. Op wijkniveau willen we toewerken naar een WijkBoerderij die alle initiatieven met elkaar verbindt zodat de organisatiekracht groter wordt.

Ze zijn partner van ons netwerk, en werken samen met De Streek op Tafel en van Tuin tot Bord. Zo bouwen ze een stevig en duurzaam doe & maaknetwerk van inwoners, lokale bedrijven en organisaties zodat initiatieven meer kans van slagen krijgen. Ze willen in de toekomst graag herstelcirkels in de wijk opzetten (i.s.m. de HAN) en werken toe naar een buurt(klus)bedrijf, inclusief praktijkschool, om de talenten en capaciteit in de wijk te verbinden met de ideeën en projecten. Leren door te doen.

https://www.wijkmakerijdukenburg.nl/
logo Wijkmakerij

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?