Via het Lokaal Preventieakkoord (LPA) zetten wij ons, samen met alle partners en vrienden, in om Nijmegen gezonder te maken. Dit doen we op verschillende thema’s met veel mooie initiatieven en samenwerkingen.

Evaluatie 2022

Het is belangrijk de voortgang van het LPA te monitoren, daarom vinden er jaarlijks evaluatiegesprekken plaats met de partners. De gesprekken gaan over de ambities, activiteiten en doelen. Ook is gereflecteerd op het LPA-partnerschap, de waarde, de organisatie en communicatie van de beweging.

De uitkomsten van de gesprekken zijn vastgelegd in twee rapportages:
1. Een terug- en vooruitblik van de acties en activiteiten van de partners;
2. Een rapportage met de evaluatie over de beweging zelf.

De inzichten worden gebruikt om processen en activiteiten te verbeteren, en beter aan te sluiten op de behoeften en wensen van de partners.

Een terug- en vooruitblik van de acties en activiteiten van de partners

Dit rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen in acties en activiteiten die partners van het LPA hebben uitgevoerd in 2021/2022 en die zij voor komend jaar gepland hebben. Opvallend is dat het thema Mentaal fit, net als vorig jaar, het afgelopen jaar de meeste aandacht heeft gekregen. Voor komend jaar wordt ook meer ingezet op voldoende beweging rondom het werk.

Hieronder kan je per thema zien welke acties partners hebben gedaan, en wat de plannen zijn:

Rapportage over GGIB

In dit rapport zijn partners geïnterviewd over de betekenis van het partnerschap, de bekendheid van de beweging en de verbinding in de eigen organisatie. Ook geven zij hun mening over de communicatie en organisatie van de beweging, welke behoeften en verwachtingen ze hebben en wat ze zelf voor de beweging kunnen betekenen.

Een van de meest genoemde meerwaarde door LPA partners, is het netwerk dat Groen, Gezond en in Beweging met zich meebrengt. Het netwerk van alle LPA partners wordt gezien als relevant en kan helpen om samenwerkingen tussen partijen sneller tot stand te laten komen.

Er komen ook verbeterpunten naar voren; het doel van de organisatie kan beter inzichtelijk gemaakt worden, en ook wat het netwerk nu concreet kan betekenen voor de partners. Er is behoefte aan een overzicht van alle partners met hun activiteiten, en aan een centraal contactpersoon. Op deze manier is duidelijker waar vragen gesteld kunnen worden, en kunnen partners beter aan elkaar gekoppeld worden. Communicatie kan nog toegankelijker en simpeler, en er is nog meer behoefte aan verbinding met andere partners.

De uitkomsten worden gebruik om de organisatie van het netwerk te verbeteren en gerichte acties in te zetten om de doelen van het LPA te behalen. Alle partners bedankt voor de input aan de evaluatie!

Een selectie van onze partners

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?