Gezonde leefomgeving

De omgeving waarin wij wonen, werken en onze vrije tijd besteden heeft veel invloed op onze gezondheid. ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ werkt daarom toe naar een gezonde inrichting van onze leefomgeving. Hierdoor is het makkelijker voor iedereen om, zonder erbij na te denken, gezonder te leven én gezondere keuzes te maken.

Samen werken aan een gezonde omgeving

Verschillende partijen zijn betrokken bij de fysieke inrichting van de omgeving, zoals het rijk, de provincie, gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en milieudiensten. De gemeenten hebben een belangrijke rol omdat zij verantwoordelijk zijn voor onder meer het vaststellen van bestemmingsplannen, de inrichting van de openbare ruimte en woningbouw. En via de inrichting van de leefomgeving is het mogelijk om gezondheidsbescherming en -bevordering te realiseren. Dit kan op veel manieren. Een al heel oud voorbeeld is de aanleg van riolering, die bewoners beschermt tegen infectieziekten. Maar denk ook aan:

Waarom is het belangrijk?

Op 1 juli 2022 is de Omgevingswet ingevoerd. Met deze wet wil het rijk dat verschillende plannen voor ruimtelijke ontwikkeling beter op elkaar worden afgestemd, zodat er een veilige en gezonde fysieke leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit ontstaat. De wet maakt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger, waardoor er ook sneller en beter kan worden gewerkt. De Omgevingswet biedt kansen om gezondheid (bescherming en bevordering) een belangrijke plek te geven in de inrichting van de stad. De inrichting draagt bij aan meer beweging, beter slapen, een hoger geluksgevoel en een vermindering van (hitte)stress, angsten en gevoelens van onveiligheid. We worden meer ontspannen en trekken naar plekken toe waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Contact

Heb je vragen, wil je bijdragen aan dit thema of meedoen aan het Lokaal Preventieakkoord? Neem dan contact op met de themacoördinator via: info@ggibnijmegen.nl.

Bij onderzoek lees je meer over dit thema: hoe staat Nijmegen er in cijfers voor?

Een selectie van onze partners

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?