Mentaal fit

De beweging wil de mentale fitheid (veerkracht en weerbaarheid) onder de inwoners stimuleren, van jeugd tot en met ouderen. Concreet houdt dat in dat inwoners hun leven als zinvol ervaren, meer eigen regie hebben over hun leven, tevreden zijn over hun sociale contacten, minder eenzaamheid ervaren, minder gepest worden en minder risico lopen op een depressie. We zetten in op bewustwording en het bespreekbaar maken van zaken die mentale fitheid in de weg staan. Er is aandacht voor vitaliteit, groen, ontspanning en elkaar ontmoeten.

Samen met onze partners werken we aan de volgende speerpunten:

  • Preventie in het onderwijs
  • Een gezamenlijke aanpak voor mentale veerkracht in Nijmegen-Noord
  • Verminderen van stress bij mensen met geldzorgen
  • Ontwikkelen van campagnes, om het taboe te doorbreken rondom het bespreekbaar maken van mentale gezondheid
  • Aanbieden van cursussen voor ‘mentale eerste hulp’
  • Verder vormgeven aan bewegen op het werk om mentaal fit te blijven

Voortgang 2020-2021

In verband met de maatregelen rond en impact van het coronavirus, bekijken we samen met onze partners hoe en in welk tempo we de komende tijd verder werken aan dit thema.

Contactpersoon

Heb je vragen, wil je bijdragen aan dit thema of meedoen aan het Lokaal Preventieakkoord? Neem dan contact op met themacoördinator Hiske Blom: hblom@ggdgelderlandzuid.nl.

Een selectie van onze partners

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?