Voldoende bewegen in cijfers: hoe staat Nijmegen ervoor?

Voldoende bewegen is méér dan alleen sporten. Het advies voor iedereen is om veel stilzitten te voorkomen en blijvend meer te bewegen. Dat is belangrijk om overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en depressieve symptomen te voorkomen. Ook hangt veel bewegen samen met een lagere kans op borst- en darmkanker en een lagere kans op vroegtijdig overlijden. De positieve effecten van bewegen nemen alsmaar toe naarmate je meer beweegt.

Wanneer beweeg je voldoende?

De gezondheidsraad heeft in 2017 beweegrichtlijnen opgesteld om aan te geven hoeveel je minimaal zou moeten bewegen. Volgens de beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens 1 uur. Matig intensief bewegen betekent dat je hartslag en je ademhaling iets omhoog gaan, maar waarbij praten mogelijk blijft. Wandelen, fietsen, rustig zwemmen en de wat zwaardere huishoudelijke klussen, zoals ramen wassen of werken in de tuin, vallen hieronder. Naast deze matig intensieve inspanning wordt voor volwassenen twee keer per week en voor kinderen drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. Ouderen wordt aangeraden dit te combineren met balansoefeningen.

In 2018

In 2018 voldeed 47% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. Mannen voldeden iets vaker aan de richtlijnen dan vrouwen. In 2018 deed 53% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder een keer per week of vaker aan sport. In 2018 sportten Nederlandse jongeren (12 t/m 17 jaar) het meest (75%), gevolgd door kinderen (4 t/m 11 jaar, 60%), volwassenen (18 t/m 64 jaar, 55%) en ouderen (65 jaar en ouder) het minst (37%). In 2018 was het percentage wekelijkse sporters van 25 jaar en ouder in Nederland twee keer zo hoog onder hoger opgeleiden dan onder lager opgeleiden.

In Nijmegen

Van de mensen die wonen in de gemeente Nijmegen voldoet 59% aan de beweegrichtlijnen en 60% sport wekelijks. Deze cijfers laten zien dat lang niet iedereen voldoet aan de beweegrichtlijnen. In Nijmegen bewegen mensen met een lagere opleiding aanzienlijk minder dan mensen die hoger opgeleid zijn. Wanneer je kijkt naar de verschillende wijken in Nijmegen zijn er in elke wijk inwoners die onvoldoende bewegen, maar er is een verschil te zien in de wijken. Onder volwassenen komt onvoldoende beweging vaker voor in Lindenholt (27%), Oud-West (26%) en Dukenburg (25%) en relatief minder vaak in Oost (7%), het Centrum (13%) en Nijmegen-Midden (15%). Onder kinderen komt onvoldoende beweging juist vaker voor in het Centrum (31%) en Nieuw-West (30%) en relatief minder vaak in Dukenburg (24%), Lindenholt (23%) en Oost (24%).

Wil je nog meer rondneuzen in de gezondheidscijfers van Nijmegen en de stadsdelen? Kijk dan hier!

88 manieren om méér in beweging te komen

De laatste jaren wordt meer aandacht besteed aan het verminderen van ‘sedentair gedrag’, oftewel ons zitgedrag. Sedentair gedrag is gedrag met een erg laag energieverbruik, zoals televisie kijken, computeren, zitten op school of op het werk. Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren (12 tot 20 jaar) zitten het meest, wel 10,4 uur gemiddeld per dag. Meer bewegen kan al door kleine aanpassingen in ons dagelijks ritme, zoals vaker de trap nemen in plaats van de lift, een lunchwandeling maken, wandelend vergaderen, een bushalte eerder uitstappen, met de fiets naar het werk gaan wanneer het kan, etc. Wil je meer weten over deze kleine veranderingen waardoor je meer kunt bewegen? Doe inspiratie op en vind wat bij jou past: 88 manieren om extra te bewegen.

Bronnen

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?