Gezond gewicht in cijfers: hoe staat Nijmegen er voor?

In 2018 had 50,2% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder overgewicht (BMI tussen 25 en 30) of obesitas (BMI hoger dan 30). Bij mannen lag dit gemiddelde iets hoger (53,3%) dan bij vrouwen (47,2%). Maar als we alleen kijken naar obesitas, dan ligt het gemiddelde bij vrouwen (16,9%) hoger dan bij mannen (13,0%). Over het algemeen hebben hoogopgeleiden minder vaak matig en ernstig overgewicht dan laagopgeleiden. Bij laagopgeleiden vrouwen komt overgewicht vaker voor dan bij middel- en hoogopgeleiden.

Via een online enquête vraagt de GGD Gelderland-Zuid elke 4 jaar Nijmeegse inwoners om gegevens te delen over hun leefstijl. Cijfers over het gemiddeld gewicht va

In Nijmegenaren laten zien dat het gewicht in de laatste jaren ongeveer gelijk is gebleven. Als we de cijfers van de laatste monitor (2016-2017) vergelijken met de landelijke norm van 2018, dan zouden we onder het landelijk gemiddelde zitten met 39% overgewicht en obesitas. Bij de mannen ligt het gemiddelde (42%) hoger dan bij vrouwen (36%). Maar als we alleen kijken naar obesitas, dan ligt het gemiddelde bij vrouwen (11%) hoger dan bij mannen (9%). Over het algemeen hebben hoogopgeleiden Nijmegenaren minder vaak matig en ernstig overgewicht dan laagopgeleiden.

Het hebben van overgewicht of obesitas verschilt per stadsdeel en leeftijdscategorie. In Nijmegen Oost (28%, waarvan 7% obesitas) en Nijmegen-Noord (35%, waarvan 6% obesitas) hebben volwassenen (19-65 jaar) het minst vaak overgewicht. Overgewicht en obesitas komt relatief vaker voor in Dukenburg (52%, waarvan 13% obesitas) en Lindenholt (52%, waarvan 16% obesitas). De prevalentie van overgewicht komt in deze wijken boven het landelijk gemiddelde uit.

In Nederland had in 2018 11,9% van de 4-12 jarigen overgewicht en 11,6% van de 12-16 jarigen. Dit percentage lag hoger voor de 16-20 jarigen met 15,5%. In een onderzoek onder jongeren is gevraagd of ze naar hun eigen mening overgewicht hebben. 26,7% van de basisschoolleerlingen en 33,8% van de middelbare scholieren en vond zichzelf te zwaar. Meisjes vinden zichzelf vaker te zwaar dan jongens en vooral in het voortgezet onderwijs (44,8% meisjes en 26,7% jongens).

Naar schatting heeft onder de Nijmeegse kinderen en jongeren tussen de 11 en 14% overgewicht. Uit de Jeugdgezondheidsmonitor 2015-2016 blijkt dat 68% van de jongeren (13-18 jaar) vindt dat zij een normaal gewicht hebben, 20% vindt zichzelf te zwaar en 2% vindt zichzelf veel te zwaar. Ook in Nijmegen vinden relatief meer meisjes zichzelf te zwaar (28%) dan jongens (13%).

In 2018-2019 wordt een nieuwe gezondheidsmonitor afgenomen (E-MOVO) onder jongeren en daarna onder volwassenen. Deze zullen inzicht geven in de trends met betrekking tot het gewicht onder jongeren en volwassenen. Door de verschillende initiatieven gerelateerd aan gezonde voeding, beweging en de gezonde omgeving in Nijmegen te stimuleren vanuit ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging’ hopen we impact te zien op de gezondheid en het gewicht van Nijmegenaren.

Lees hier meer over de verschillende initiatieven, monitoring en onderzoek naar gezond gewicht:

Bronnen:

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?