GGD Gelderland-Zuid

GGD Gelderland-Zuid ís gezondheid! Ze zetten zich in om de publieke gezondheid te verbeteren. Samen met de kernpartners zien ze het als een mooie kans om met meer partijen samen te werken om een gezonder land, regio en wijk te creëren. Dat doen ze op wijkniveau al, maar met deze beweging willen ze juist de verbinding zoeken met andere partijen om te zorgen voor een gezonder Nijmegen. Het lokaal preventieakkoord helpt hen daarbij.

https://www.ggdgelderlandzuid.nl
GGD Gelderland-Zuid

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?