Gezonde voeding

De beweging wil de bewustwording van gezonde voeding vergroten door het belang ervan te benadrukken en te stimuleren dat gezonde voeding meer de norm wordt. We willen ook dat gezonde voeding makkelijker te bereiken is, vooral voor mensen in achterstandssituaties. Concreet betekent dit: de ketens korter maken zodat gezonde voeding betaalbaar wordt. Ook hebben we aandacht voor verspilling en wat er met restproducten kan gebeuren.

Samen met onze partners werken we aan de volgende speerpunten:

  • Bewustwording bij inwoners en partners van het belang van gezonde voeding;
  • Verkorten van (lokale) voedselproductieketens ;
  • Tegengaan van voedselverspilling;
  • Aandacht voor betaalbaarheid van gezonde voeding;
  • Gezonde kindermenu’s in restaurants op de kaart zetten met het project ‘Zet VetLekker op de Kaart’;
  • Gezonde kantines voor de vitaliteit van medewerkers;

Contactpersoon

Heb je vragen, wil je bijdragen aan dit thema of meedoen aan het Lokaal Preventieakkoord? Neem dan contact op met themacoördinator via info@ggibnijmegen.nl

Een selectie van onze partners

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?