Voldoende beweging & sporten

Een gezonde stad met gezonde inwoners, dat is het streven van ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’. Daar hoort ook een omgeving bij die stimuleert om gezond te eten, te drinken en te bewegen. En om iedereen te ondersteunen om op die manier een gezond gewicht te bereiken en behouden. Jong én oud

Samen werken aan meer bewegen

Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld door de stad zo in te richten dat inwoners makkelijk de auto laten staan en ervan genieten om de fiets te pakken of een wandeling te maken. Maar denk ook aan:

  • een groeiend aantal scholen met het vignet Gezonde School, waarbij ook aandacht is voor voedings- en bewegingsonderwijs;
  • wijkgerichte initiatieven, zoals fietsles voor ouderen en beweegroutes;
  • onderzoek naar hoe de stad ingericht kan worden om beweging te stimuleren;
  • het voor veel mensen aantrekkelijk maken om te sporten;

Nijmeegs Sportakkoord

Het Nijmeegs Sportakkoord 2.0 (NSA) heeft als motto: Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedere Nijmegenaar. Van jong tot oud, met de nadruk op plezier en voor iedere inwoner uit Nijmegen. Voor alle leeftijden dus, maar we spreken liever over levensfasen. In elke levensfase hebben mensen verschillende motieven en mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Bewegen draagt bij aan gezondheid en met die gedeelde ambitie voor Nijmegen sluit het NSA aan bij ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’.

Vanuit het NSA wordt expertise aangeboden voor trainers, bestuurders en andere vrijwilligers van sport- en beweegaanbieders. Er zijn services beschikbaar die helpen om sportclubs vitaal te houden, denk hierbij aan het werven en behouden van vrijwilligers, het sociaal veilig houden van de omgeving, ledenbinding etc. Kijk op de NOC*NSF website voor meer informatie. Wil je hier gebruik van maken neem dan contact op het Sportbedrijf Nijmegen (een clubkadercoach of een buurtsportcoach) of de regiegroep van het NSA.

Wat doen we nog meer?

We stimuleren sport- en beweegaanbieders om activiteiten goed aan te laten sluiten bij de behoefte van mensen en de omgeving. We initiëren of begeleiden  het aangaan van nieuwe samenwerkingen tussen sport- en beweegaanbieders, zorg- en maatschappelijke organisaties. Een mooi voorbeeld hiervan is het initiatief 'Klein beginnen en groots winnen' waarbij er op consultatiebureaus met succes beweeginterventies zijn uitgerold voor de allerkleinste Nijmegenaren. Daarnaast worden bestaande initiatieven verder versterkt, bijv. in het bruggenbouwproject voor (voormalig)revalidanten met een amputatie of een niet aangeboren hersenletsel, waar MEE Gelderse poort, het Sint Maartenskliniek, en de HAN samenwerken.

We zijn zichtbaar in Nijmegen door bij te dragen aan een beweegvriendelijke, duurzame en gezonde sport- en beweegomgeving. Denk hierbij aan Urban sport faciliteiten als freerunning, pumptracks maar ook het beoordelen en aanpassen van speel, beweeg en ontmoetingsplekken.

Budget voor nieuwe projecten / initiatieven / acties

De grootste uitdaging voor het NSA is om aan te sluiten bij wat er al gebeurt, dit te versterken en iets nieuws of aanvullends te stimuleren. Daarvoor is uitvoeringsbudget beschikbaar. Heb je een mooi nieuw idee? Lees dan hier wat de criteria zijn en hoe je een aanvraag kunt indienen.

Een selectie van onze partners

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?