Privacyverklaring ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’

Deze privacyverklaring betreft de gegevensverwerking en het gebruik van cookies via www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl en www.ggibnijmegen.nl [1] door ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’.

‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ is een initiatief van Radboudumc, gemeente Nijmegen en GGD Gelderland-Zuid.

Zij vormen samen met Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Nijmegen de kernorganisaties. De zes kernorganisaties stellen een actuele samenwerkingsovereenkomst op waarin de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens is beschreven).

Contactgegevens ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’

E-mailadres info@ggibnijmegen.nl
Website www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl en www.ggibnijmegen.nl
Contactpersoon T. Kramer (procesmanager)
Postadres Korte Nieuwstraat 6 | 6511 PP | Nijmegen

Over deze privacyverklaring

Wij vinden de privacy van onze bezoekers en deelnemers belangrijk. Daarom behandelen we de gegevens die we van je hebben vertrouwelijk en houden we ons aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die we van je ontvangen.

Doelen

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Preventie zoals verwoord in de wet Publieke gezondheid.
 • Lokale ambitie en doelen, beschreven in het Lokaal Preventieakkoord. Het Lokaal Preventieakkoord is een vertaling van het Nationaal Preventieakkoord.
 • Intentieverklaring ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging’ d.d. maart 2017
 • Collectieve ambitie: gezonde Nijmegenaren in een gezonde stad. Daartoe faciliteren we een netwerk met zoveel mogelijk partners in Nijmegen en omgeving. Alle activiteiten zijn direct of indirect gericht op preventie, inclusief gezondheidsbevordering.
 • We houden je op de hoogte over wat we doen en welke initiatieven er in Nijmegen zijn met betrekking tot de ambitie van ‘Groen, gezond en in beweging’. Dit doen we onder meer via nieuwsbrieven, e-mail en uitnodigingen voor onze ontmoetingsmomenten, waaronder werkconferenties;
 • We registreren je in ons relatiebeheersysteem, met name voor:
  • ontmoetingsmomenten, waaronder conferenties, als je je hiervoor hebt opgegeven;
  • uitbreiden van het netwerk tussen verschillende partners die (kunnen) bijdragen aan de ambitie van ‘Groen, gezond en in beweging’ en voor het faciliteren van dit netwerk. In dit netwerk bevinden zich onder meer gezondheidsorganisaties, scholen, kennisinstellingen, bedrijven, huisartsenpraktijken, horeca, wijkorganisaties en gemeente;
  • We verbeteren de hiervoor genoemde dienstverlening;
  • We brengen het netwerk van ‘Groen, gezond en in beweging’ in kaart en monitoren dit.

Hiervoor ontvangen we je toestemming middels je aanmelding voor de nieuwsbrief. LPAPartners en Vrienden van de beweging geven hiervoor primair toestemming door het ondertekenen van het intakeformulier. We gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan degene die hierboven beschreven staan. Als we je persoonsgegevens voor een ander doel willen gebruiken dan hierboven vermeld, vragen we je hiervoor apart om toestemming.

Overzicht

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • organisatie waarvoor je werkt (optioneel);
 • functie in de organisatie waar je werkt (optioneel);
 • deelname aan ontmoetingsmomenten die (mede) namens de beweging worden georganiseerd (optioneel);
 • kenmerk nieuwsberichten;
 • rol voor de beweging;
 • kenmerk nieuwsberichten;
 • contactmomenten;
 • telefoonnummer.

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens totdat je je uitschrijft. Voor contactpersonen van LPApartners en van Vrienden van de beweging blijven gegevens bewaard tot formele berichtgeving aan de procesmanager van wijziging van de relatie. Daarna vernietigen we je gegevens onomkeerbaar. Geanonimiseerd bewaren we organisatie, functie en deelname aan ontmoetingen, gedurende de looptijd van de beweging (tot en met maart 2027). Dit doen we om onze dienstverlening te verbeteren en ons netwerk in kaart te brengen en te monitoren.

Intrekken van toestemming

Als je onze nieuwsbrief niet langer wil ontvangen, kun je je afmelden via de link onderaan het bericht. Je ontvangt dan nog wel de uitnodigingen voor de (werk)conferenties. Wil je je ook daarvoor afmelden, dan kun je dat doorgeven door een mail te sturen naar:info@ggibnijmegen.nl.

Delen met derden

‘Groen, gezond en in beweging’ heeft een deel van de taken belegd bij externe partijen. Met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten:

 • Vormkracht 10 B.V.:
  1. technisch beheer en - onderhoud van de website
  2. technisch beheer en - onderhoud systeem voor relatiebeheer, inclusief mailings en eventregistratie
 • iRvN Rijk van Nijmegen en Internl.net: beheer domeinnaam en hosting
 • iRvN Rijk van Nijmegen:
  1. technisch beheer mailvoorziening.
  2. Dropbox: opslag relatiegegevens van het netwerk in Dropbox Business.
 • Mailchimp: incidenteel gebruik voor het versturen nieuwsbrieven en informeren van het netwerk.

Toegang tot gegevens hebben uitsluitend:

 • Personen die werken in genoemde organisaties of door hen zijn ingehuurd. Hiermee is een separate verwerkersovereenkomst afgesloten dan wel deze organisaties hebben een verwerkersovereenkomst met een van de initiatiefnemers.
 • Interne leden van het Procesteam te weten procesmanager, eventmanager, onderzoekers, themacoördinatoren en procesondersteuner(s). Zij zijn medewerker van een van de genoemde kernorganisaties dan wel door hen ingehuurd. Zij werken binnen de intern geldende privacyregels. Aanvullende afspraken over toegang en verwerking worden vastgelegd in een actuele samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf organisaties.

De website heeft een beveiligde internetverbinding door middel van een Secure SocketsLayer (SSL).

Doorgifte aan buitenland

We geven gegevens niet actief door aan het buitenland. Wel gebruiken we Dropbox Business en incidenteel Mailchimp; zodoende worden je gegevens opgeslagen in NoordAmerika. We gaan deze applicaties vervangen en maken t.z.t. een update van deze privacy verklaring.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw bezoek aan een website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je de website bekijkt, zodat het apparaat kan worden herkend. Meer informatie over het in en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan, vind je in de instellingen van je browser. Cookies die worden gebruikt om webgedrag in kaart te brengen, kun je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.com. Een overzicht van de verschillende type cookies die we op onze website gebruiken, vind je hieronder.

Functioneel en technisch
We gebruiken functionele en technische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te kunnen laten werken en de gevraagde dienst via onze website te kunnen leveren. Ook gebruiken we een cookie om functies voor social media te bieden.

Analytisch
We gebruiken analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten, met welke gegevens wij de kwaliteit en werking van onze website kunnen verbeteren. De website gebruikt de volgende analytische cookies:

Naam Op welke website Type Waarvoor Bewaartermijn
_ga wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl en www.ggibnijmegen.nl Analytische cookie De Google Analytics cookie wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren 730 dagen
_gid wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl en www.ggibnijmegen.nl Analytische cookie Cookie die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van geanonimiseerde bezoekersstatistieken 1 dag
_gat wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl en www.ggibnijmegen.nl Analytische cookie Cookie die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van geanonimiseerde bezoekersstatistieken huidige sessie (bezoek)

Google Analytics

www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl en www.ggibnijmegen.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres is geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan ‘Groen, gezond en in beweging’ en de website beheerder.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ‘Groen, gezond en in beweging’ heeft hier geen invloed op, maar heeft wel ‘gegevens delen’ uitgezet.

‘Groen, gezond en in beweging’ heeft Google geen toestemming gegeven om via www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl en www.ggibnijmegen.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. ‘Groen, gezond en in beweging’ heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en maakt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Dit alles volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Als een verzoek wilt doen tot inzien, aanpassen of verwijderen van je persoonsgegevens, kun je een verzoek sturen naar info@ggibnijmegen.nl.

Beveiliging

‘Groen, gezond en in beweging’ neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen

‘Groen, gezond en in beweging’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacybeleid. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ggibnijmegen.nl. Ons privacybeleid staat permanent op onze website: www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl en www.ggibnijmegen.nl.

Vragen?

Heb je na het lezen van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op per e-mail: info@ggibnijmegen.nl.

Toezichthouder

Heb je een klacht, dan kun je die indienen bij de toezichthouder op de privacywetgeving: de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Extra uitleg

[1] www. wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl wordt vanaf 22 oktober 2021 doorverwezen naar www.ggibnijmegen.nl

Een selectie van onze partners

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?