Active Living

Krachten bundelen en gemeenschappelijke visie

Sinds 2017 werken de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de HAN samen aan het ontwikkelen, en het verspreiden van kennis over een actieve en vitale leefstijl, direct gekoppeld aan de beroepspraktijk. Om de krachten te bundelen en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen is in 2018 in een aantal werksessies met maatschappelijke partners, o.a. Gemeente Nijmegen, toegewerkt naar een antwoord op de vraag ‘Wat is de typisch Nijmeegse signatuur in onderzoek en onderwijs op het gebied van sport en bewegen?’. De Kennisagenda is op 3 juli 2018 in het gemeentehuis van Nijmegen gepresenteerd.

Kennisagenda Sport en bewegen

Centrale vraag van de Kennisagenda is: hoe krijgen we, en houden we, iedereen in beweging en wat levert dat fysiek, sociaal/maatschappelijk en economisch op?

Naast deze overkoepelende vraag zijn er drie deeldomeinen geïdentificeerd:

  • Iedereen in beweging: Hoe krijg je mensen duurzaam in beweging? Is sport het middel om mensen duurzaam in beweging te krijgen?
  • Een leven lang gezond: Hoe blijven mensen duurzaam in beweging, in het bijzonder de groepen die niet of te weinig te bewegen?
  • Sociale innovatie binnen de context van sport en bewegen: Hoe beïnvloedt sport en bewegen sociale cohesie en identiteit? Wat is de invloed van “nieuwe” technologieën op duurzaam bewegen?

Activiteiten

De Kennisagenda vormt een belangrijk kader van toekomstig onderzoek en onderwijs op het gebied van sport en bewegen. Doordat er duidelijke thema’s zijn geformuleerd waar een ieder zich in herkend, kunnen we elkaar als gezamenlijke partners makkelijk vinden. In 2021 is het Active Living Event georganiseerd om kennis tussen wetenschap en praktijk uit te wisselen en professionals met elkaar in contact te brengen en hen te inspireren met nieuwe ideeën en praktische tips. Lees hier meer over de resultaten van de dag. Dit event zal jaarlijks worden georganiseerd door de Radboud Universiteit, de HAN Academie Sport & Bewegen en de Gemeente Nijmegen.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?