De Bovenkamer

Als trotse inwoner van Nijmegen en als auteur van inspiratieboek De Vibe van Nimma ben ik betrokken bij het wel en wee van de stad. Met name de Menthal Health van onze jongeren gaat me aan het hart. Ik wil ze een hand in de rug bieden, inspireren om in actie te komen en stimuleren om in halfvolle glazen te denken.

De Bovenkamer

De Bovenkamer Tekst & Advies produceert creatieve teksten met als doel om mensen bewust te maken van wat er leeft, en om inwoners en lezers met elkaar te verbinden. Dit om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten, 'laten we ons wat meer om elkaar bekommeren en zorgen dat iedereen zijn blik omhoog heeft'.

De Menthal Health van onze jongeren staat centraal. De verhalen inspireren om in actie te komen en stimuleren om in halfvolle glazen te denken. Dit sluit aan bij onze beweging. Het schrijven over relevante projecten van jongeren zodat iedereen weet heeft van de fantastische initiatieven is een belangrijk doel.

https://www.bovenkamer.com/
De Bovenkamer Tekst & Advies

Thema's waar De Bovenkamer zich sterk voor maakt

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?