Een leven lang met plezier sporten en bewegen!
Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedere Nijmegenaar. Dat is het motto van het Nijmeegs Sportakkoord. Er zijn vanuit diverse thema’s een aantal ambities geformuleerd om de komende jaren te zorgen voor een extra impuls op het gebied van sporten en bewegen.

 1. Thema 1: Optimaliseren en vernieuwen binnen sportverenigingen;
 2. Thema 2: Creëren van een pedagogisch sportklimaat;
 3. Thema 3: Nijmeegse jeugd ontwikkelt zich breed motorisch;
 4. Thema 4: Sport en bewegen is mogelijk voor iedereen;
 5. Thema 5: Beweegvriendelijke en gezonde sport- en beweegomgeving;

Uitvoeringsbudget 
Met het sluiten van het Nijmeegs Sportakkoord is voor Nijmegen ook uitvoeringsbudget beschikbaar. De inzet van dit budget wordt bepaald door een kernteam.

Sport- en beweegaanbieders kunnen ook een beroep doen op zogenoemde services: ondersteuning, deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. Neem hiervoor gerust contact met ons op via nijmeegs.sportakkoord@han.nl.

Het totale budget dient als een impuls voor het realiseren van de gestelde ambities, maar is ontoereikend om alle ambities te realiseren. Ook tijdens de uitvoering blijft opschalen en het werven van middelen een belangrijk aandachtspunt.

Een aanvraag doen kan via de volgende stappen:
1. Neem kennis van het Nijmeegs Sportakkoord en de onderliggende thema’s;
2. Schrijf een goed en volledig (project)plan;
3. Vul het format aanvraag uitvoeringsbudget in - zie onderaan pagina (dit zijn de criteria voor de aanvraag);
4. Stuur het projectplan en het ingevulde format aanvraag uitvoeringsbudget (zie onderaan de pagina) naar nijmeegs.sportakkoord@han.nl;

Je kan tot 1 oktober 2023 je aanvraag indienen via: nijmeegs.sportakkoord@han.nl.

Format aanvraag uitvoeringsbudget

Om over een aanvraag te kunnen beslissen moeten de betrokken partijen hun idee of plan indienen bij het kernteam. We willen voorkomen dat de uitwerking van het idee/ plan voor de aanvrager heel veel tijd gaat kosten. Daarom kunnen aanvragers dit format gebruiken: Format aanvraag uitvoeringsbudget

Voorwaarden

 • De activiteit sluit aan bij in ieder geval één van de vijf thema’s uit het Nijmeegs Sportakkoord;
 • Uitvoeringsgelden zijn niet bedoeld om individuele organisaties en hun kernactiviteiten te financieren. Doel van de uitvoeringsgelden is dienen van het collectief;
 • Uitvoeringsgelden zijn bedoeld voor nieuwe, aanvullende, verbredende activiteiten (niet voor bestaande activiteiten);
 • Het betreft een stimulerings- c.q. aanjaagbudget. Zo veel als mogelijk om activiteiten/projecten duurzaam te maken;
 • We doen een beroep op de realiteitszin van de werkgroepen. Het budget kan maar één keer uitgegeven worden;
 • De kartrekker dient na afloop van de actie/activiteit een kort verslag in bij de kerngroep. Deze informatie wordt gebruikt voor de monitoring en evaluatie (en storytelling – delen van succesverhalen).

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?