Een leven lang met plezier sporten en bewegen!

Het Nijmeegs Sportakkoord (NSA) heeft als motto: Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedere Nijmegenaar. Voor alle leeftijden dus! We willen wat er al gebeurt in jouw wijk, jouw vereniging of jouw school versterken en stimuleren. Hieronder zes thema's waar het NSA op focust:

Thema 1 Vitale sport- en beweegaanbieders;
Thema 2 Creëren van een sociaal veilig sport- en beweegklimaat;
Thema 3 De Nijmeegse jeugd is sportief en vaardig;
Thema 4 Sport en bewegen is mogelijk voor iedereen;
Thema 5 Beweegvriendelijke, duurzame en gezonde sport- en beweegomgeving;
Thema 6 Topsport inspireert.

Uitvoeringsbudget 

Om nieuwe of bestaande initiatieven te versterken en te stimuleren is er vanuit  Het Nijmeegs Sportakkoord 2.0 uitvoeringsbudget beschikbaar. Hiermee kan een sport- en/ of beweegidee tot uitvoer of tot verbetering gebracht worden. Deze aanvragen kan je het hele jaar door indienen.

Dat mag van alles zijn: nieuwe sport- en/ of beweegactiviteiten organiseren, een samenwerking starten met een organisatie, kwetsbare groepen betrekken of trainers opleiden. Maar het kan ook een idee zijn om de buurt beweegvriendelijker te maken. Zo lang het helpt om Nijmegenaren in beweging te krijgen of te houden!

Het totale budget dient als een impuls voor het realiseren van de gestelde ambities, maar is ontoereikend om alle ambities te realiseren. Ook tijdens de uitvoering blijft opschalen en het werven van middelen een belangrijk aandachtspunt.

Sport- en beweegaanbieders kunnen ook een beroep doen op zogenoemde services: ondersteuning, deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. Neem hiervoor gerust contact met ons op via nijmeegs.sportakkoord@han.nl.

Een aanvraag doen

We leggen je graag uit welke stappen je moet nemen om jouw idee te laten slagen. Heb je een mooi beweeg- of sportidee voor jouw buurt of jouw sportvereniging? En weet je niet waar je moet beginnen? Begin dan bij stap 1. Ben je al verder in de uitwerking van jouw idee? Dan kun je stappen overslaan. Elke stap staat voor een actie. Lees ook dit artikel met meer informatie.

STAPPEN
1. Bedenk jouw of jullie idee
Heb je een mooi beweeg- of sportidee voor jouw buurt of jouw (sport)vereniging? Dat mag van alles zijn: nieuwe activiteiten organiseren, gaan samenwerken met een organisatie of kwetsbare groepen betrekken. Maar het kan ook een idee zijn om jouw buurt beweegvriendelijker te maken. Zo lang het helpt om Nijmegaren in beweging te krijgen of te houden!

2. Bespreek het idee met de mensen voor wie het bedoeld is
Heb je een mooi beweeg- of sportidee maar wil je het duidelijker maken? Kom in contact met de mensen voor wie het idee is bedoeld en bespreek het met ze. Dit kan thuis aan de keukentafel, met je teamgenoten in de sportkantine of met je vrienden op jullie favoriete hangplek. Probeer je activiteit of wens eens op papier te zetten!

3. Neem contact op met een professional
Heb je een duidelijk beweeg of sportidee? Neem dan contact op met een buurtsportcoach of een professional uit de wijk. Zij kunnen de mogelijkheden met jou bespreken, samen met je meedenken en jou met de juiste partijen in contact brengen.

Stuur een email naar: sportontwikkeling@nijmegen.nl met daarin jouw idee, jouw naam en contactgegevens en de plek waar het idee voor bedoeld is. Je kunt natuurlijk ook langskomen in een van de wijkcentra.

4. Aan de slag!
We gaan over tot actie door het aanvragen van kennis, services, verbinding in het sportnetwerk of uitvoeringsbudget. Je kunt voor een aanvraag contact opnemen met de coördinator Sport & Preventie via het Nijmeegs Sportakkoord: nijmeegs.sportakkoord@han.nl.

Open hier de handout met alle informatie!

Format aanvraag uitvoeringsbudget

We willen voorkomen dat de uitwerking van het idee/ plan voor de aanvrager heel veel tijd gaat kosten. Daarom kunnen aanvragers dit format gebruiken: Format aanvraag uitvoeringsbudget. Het is niet verplicht maar kan wel helpen bij het op papier zetten van de informatie die nodig is.  Je kan het hele jaar door een aanvraag indienen!

Voorwaarden

  • De activiteit sluit aan bij in ieder geval één van de zes thema’s uit het Nijmeegs Sportakkoord;
  • Doel van de uitvoeringsgelden is dienen van het collectief;
  • Uitvoeringsgelden zijn bedoeld voor nieuwe, aanvullende, verbredende activiteiten (niet voor bestaande activiteiten);
  • Het betreft een stimulerings- c.q. aanjaagbudget. Zo veel als mogelijk om activiteiten/projecten duurzaam te maken;
  • We doen een beroep op de realiteitszin van de werkgroepen. Het budget kan maar één keer uitgegeven worden;
  • De kartrekker dient na afloop van de actie/activiteit een kort verslag in bij de kerngroep. Deze informatie wordt gebruikt voor de monitoring en evaluatie (en storytelling – delen van succesverhalen).

Het Nijmeegs Sportakkoord (NSA) heeft als motto: Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedere Nijmegenaar. Voor alle leeftijden dus! We willen wat er al gebeurt in jouw wijk, jouw vereniging of jouw school versterken en stimuleren.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?