Voldoende beweging

Voldoende beweging

Een gezonde stad met gezonde inwoners, dat is het streven van ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’. Daar hoort ook een omgeving bij die stimuleert om gezond te eten, te drinken en te bewegen. En om iedereen te ondersteunen om op die manier een gezond gewicht te bereiken en behouden. Jong én oud

Samen werken aan meer bewegen
Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld door de stad zo in te richten dat inwoners makkelijk de auto laten staan en ervan genieten om de fiets te pakken of een wandeling te maken. Maar denk ook aan:

  • een groeiend aantal scholen met het vignet Gezonde School, waarbij ook aandacht is voor voedings- en bewegingsonderwijs;
  • wijkgerichte initiatieven, zoals fietsles voor ouderen en beweegroutes;
  • onderzoek naar hoe de stad ingericht kan worden om beweging te stimuleren;
  • het voor veel mensen aantrekkelijk maken om te sporten;

Nijmeegs Sportakkoord
Het Nijmeegs Sportakkoord (NSA) heeft als motto: Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedere Nijmegenaar. Van jong tot oud, met de nadruk op plezier en voor iedere inwoner uit Nijmegen. Voor alle leeftijden dus, maar we spreken liever over levensfasen. In elke levensfase hebben mensen verschillende motieven en mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Bewegen draagt bij aan gezondheid en met die gedeelde ambitie voor Nijmegen sluit het NSA aan bij ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’.

Het Nijmeegs Sportakkoord in PDF

Budget voor nieuwe projecten / initiatieven / acties
De grootste uitdaging voor het NSA is om aan te sluiten bij wat er al gebeurt, dit te versterken en iets nieuws of aanvullends te stimuleren. Daarvoor is uitvoeringsbudget beschikbaar. Heb je een mooi nieuw idee?

Lees dan hier wat de criteria zijn en hoe je een aanvraag kunt indienen.

Een selectie van onze partners

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?