Nieuwe projecten van start 2024

maandag 1 juli 2024

Binnen de preventiegelden 2024 die beschikbaar zijn vanuit Groen, Gezond en in Beweging, zijn er negen projecten die uitvoeringsbudget krijgen. Deze vallen binnen de thema’s gezonde voeding, mentale fitheid en de aanpak van middelengebruik. Hieronder is een overzicht te vinden van de projecten.

Laat je inspireren!

Gezond en Eerlijk voedsel uit de buurt (Buurtmarkt Nijmegen-West)

Het project heeft als doel om de inwoners van Neerbosch-West en omringende buurten toegang te geven tot eerlijk, gezond, lokaal en betaalbaar voedsel zonder winstoogmerk. Zo is verantwoord, ecologisch en duurzaam geproduceerd (lokaal) voedsel toegankelijk voor iedereen.

Consumenten kopen gezamenlijk in bij producenten en verdelen het voedsel. De leden krijgen allen een actieve rol en vervullen taken. Ook willen ze het toegankelijk maken voor mensen met een kleinere beurs.

Deskundigheidsbevordering kwetsbaar ouderschap (Iriszorg & Pro Persona Connect)

Het doel van dit project is dat professionals, betrokken bij de doelgroep KOPP/KOV (kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen), voldoende kennis en vaardigheden bezitten. Dit om het thema KOPP/KOV vroegtijdig met kinderen én ouders in de wijken van Nijmegen te bespreken, en waar nodig te verwijzen naar preventieve interventies. Dit doen ze door het ontwikkelen van een aantal trainingen.

Welzijns-leefstijl spreekuur, met soep! (Buurtzorg)

Het doel van dit project is om de leefbaarheid voor en het welzijn van de kwetsbare inwoners van de gemeente Nijmegen te verbeteren. Dit doen ze door elke dinsdag samen soep te maken, met vrijwilligers, hier is ook een wijkverpleegkundige aanwezig. Hier leren ze over gezondheid, maar het is tegelijkertijd een moment om het gesprek aan te gaan. Er zijn ook twee leefstijlgroepen waar buurtbewoners elkaar motiveren tot een betere leefstijl.

Rolmodel campagne eerstejaarsstudenten (Bureau Objectief)

Het doel van dit project is om studenten (2e en 3e jaars) te stimuleren en te ondersteunen om een positief rolmodel te zijn voor 1e-jaars studenten die in september 2024 starten met hun studie in Nijmegen.

Voor de studenten van het HBO en de Universiteit ligt de focus op voorbeeldgedrag op het gebied van aanvaardbaar alcoholgebruik. Voor de studenten van het MBO op het gebied van mentale fitheid: hulp zoeken als het te veel wordt. Bureau Objectief ontwikkelt een communicatiecampagne die verspreid wordt in de stad.

Van Tuin Tot Bord Junior (Stichting van Tuin tot Bord & Bindkracht10)

Van Tuin Tot Bord Junior (VTTB junior) heeft als doel om door het samen koken van gezond eten bij te dragen aan de gezondheid van kinderen, en de verbinding in de wijk. Het is een buitenschoolse activiteit voor kinderen van 6-12 jaar. Het wordt uitgevoerd in de stadsdelen Nijmegen Midden, Nijmegen Zuid en Lindenholt.

Dit doen ze door het organiseren van verschillende activiteiten. Een voorbeeld is dat kinderen na schooltijd samen koken voor ouders en familie. Ook gaan kinderen de moestuin in om te zien wat er groeit om zelf te oogsten. Ze gaan een keer buiten in de moestuin koken. En er komen verschillende grotere events gericht op het koken met kinderen.

Soepie&Sausie erbij? (Huis van Compassie & Voedselbank)

In 2023 hebben studenten van de HAN samengewerkt met vrijwilligers van de Voedselbank en het Huis van Compassie om een gezonde soep en pastasaus te ontwikkelen. Het doel was om voedselverspilling te verminderen en gezonde keuzes te bevorderen.

Een van de leerpunten uit de pilot van ‘Soepie erbij?’ was dat klanten van de Voedselbank graag meer keuzes willen in de soorten maaltijden. Binnen deze editie gaan ze dus meer maaltijden toevoegen. Er komt een vriezer te staan bij de Voedselbank waarin verschillende gezonde gerechten te vinden zijn, zodat klanten kunnen kiezen welke maaltijd zij het liefst eten (Lindenholt, Goffert, Dukenburg en Hatert).

Ook is het plan dat andere organisaties de soepen/gerechten aanbieden in hun kantine waarmee een (gratis) maaltijd voor de Voedselbank bekostigd kan worden.

Borging Supermarktdirecteur voor een dag (Iresearch)

In 2023 hebben een supermarkt en een school samengewerkt om kidsmarketing bespreekbaar te maken onder de kinderen. De kinderen dachten mee hoe ze gezonde producten meer onder de aandacht konden brengen. De supermarkt heeft drie ideeën geïmplementeerd.

Binnen de editie in 2024 wordt de werkwijze vereenvoudigd en meer aangesloten binnen de onderwijsdoelstellingen. De werkwijze wordt getoetst, met uiteindelijk doel dat scholen en supermarkten (zoveel mogelijk) zelfstandig het project kunnen uitvoeren. Daarnaast zorgen ze voor een opname van het project in de databank van Loket Gezond Leven.

VitaLearn (Diëtistenpraktijk Noer)

De doelstelling van het initiatief is om nieuwe Nederlanders in Nijmegen te informeren en te trainen in het Nederlandse zorgstelsel, voeding, leefstijl en gezondheid. Door deze doelgroep essentiële kennis en vaardigheden bij te brengen, kunnen ze beter integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Het programma bestaat uit 16 bijeenkomsten waar verschillende onderwerpen centraal staan.

Voedselbos

Kandinsky College Nijmegen staat voor eigentijds en hoogwaardig onderwijs in een gezonde en veilige leeromgeving. Zij gaan dan ook een voedselbos starten op hun terrein. Bij het ontwerpen en aanleggen van het voedselbos worden leerlingen betrokken. Het biedt ook mogelijkheden voor theorie- en praktijklessen en onderzoek door leerlingen. Daarnaast biedt het voedselbos kansen voor leerlingparticipatie en verbinding tussen de verschillende gebruikers van het schoolterrein. De gaan in het najaar van 2024 beginnen met de aanplant van het voedselbos en zal tot eind mei duren.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?