Nieuw: Jong, Gezond en in Beweging

zondag 23 juni 2024

Opgroeien in goede gezondheid, je talenten ontwikkelen en dromen van een gezonde toekomst. Helaas is het voor een te groot deel van de kinderen en jongeren van Nijmegen niet vanzelfsprekend. Binnen de stad zijn er grote en groeiende gezondheidsverschillen.

Daarom is ‘Jong, Gezond en in Beweging’ is het leven geroepen. ‘Vanuit deze beweging bouwen we samen aan een samenleving waarin kinderen en jongeren in gezonde gezondheid opgroeien’, vertelt Hiske Blom, Gezondheidsmakelaar jeugd bij GGD Gelderland-Zuid en regisseur van Jong, Gezond en in Beweging. ‘Dit doen we samen met alle bestaande initiatieven en partijen uit de stad.’

Mooi dat het een gezamenlijke aanpak is. Wat is er allemaal in de stad?

‘Binnen Nijmegen wordt er al jarenlang ingezet op het stimuleren van een gezonde leefstijl van de jeugd. Denk bijvoorbeeld aan wijksportactiviteiten, sportadviesgesprekken en kookactiviteiten. Maar ook het brede aanbod van sportverenigingen, gezonde scholen en de inzet van gezondheidsmakelaars die ondersteunen bij het creëren van gezonde wijken’. ‘Al heel veel dus’, vertelt Hiske met een glimlach.

En waarom is er dan behoefte aan Jong, Gezond en in Beweging?

‘Ondanks veel mooie initiatieven, lukt het helaas nog niet voldoende om de ongunstige trends te keren. We zien dat op steeds meer plekken ongezond eten wordt aangeboden. Ook de verleiding vanuit social media en online games maken het de jeugd niet makkelijker om gezond op te groeien.’

‘We willen meer tegenkracht geven’, zegt Hiske. ‘Om het tij te keren hebben we iedereen nodig. Het is fijn om samen met professionals en vrijwilligers vanuit een zelfde visie en een gezamenlijk plan op te trekken. Hier kan iedereen een bijdrage aan leveren.’

‘Met ‘Groen Gezond en in Beweging’ staat er al een stevig netwerk van partners die zich hard maken voor een gezonde stad. Het was dan ook logisch om de meerjarenaanpak voor de jeugd een plek te geven binnen dit netwerk. Met de naam ‘Jong, Gezond en in Beweging’ hebben we een duidelijke koppeling gelegd. Deze verbinding komt ook terug in het nieuwe logo wat onlangs is gelanceerd’, legt Hiske uit.

Wat kunnen we de komende tijd verwachten?

‘Met de stadsbrede meerjarenaanpak ‘Jong Gezond en in Beweging’ zetten we stevig in op een gezonde omgeving. Dit doen we op alle plekken waar kinderen en jongeren komen, zoals school, opvang, buurt, sportclub en werk.’

‘We stimuleren gezond eten en drinken, meer bewegen en voldoende slaap en ontspanning. We ondersteunen en stimuleren organisaties en mensen om de gezonde keuze voor de jeugd makkelijker en aantrekkelijker te maken. We brengen goede voorbeelden in beeld en rollen die breder uit in de stad. Daarnaast initiëren en faciliteren we vanuit ‘Jong Gezond en in Beweging’ acties om een positieve beweging op gang te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van groentehapjes bij sport evenementen, voedingseducatie op BSO’s en het in beeld brengen van de peutervierdaagse.’

Je zegt dat je het samen wilt doen met iedereen uit de stad. Hoe kunnen andere partijen aanhaken?

Op de website van ‘Groen Gezond en in Beweging’ komt binnenkort een pagina met meer informatie over ‘Jong Gezond en in Beweging’. We hebben al een breed netwerk om ons heen verzameld. Wil jij ook aanhaken en meedenken? Neem dan alvast contact op met Hiske Blom via hblom@ggdgelderlandzuid.nl.

Samen maken de we de gezonde keus de makkelijke keus, want jong geleerd is oud gedaan!

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?