Extra preventiebudget voor 8 initiatieven

maandag 11 april 2022

Acht Nijmeegse organisaties krijgen dit jaar een financiële bijdrage vanuit het Lokaal Preventie Akkoord. Dat zijn Vincentius Vereniging, Kinderboerderij de Goffert, ProPersona Connect, Sterker sociaal werk, Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis, Bindkracht10, Radboudumc Janssen + Sterker en Huis van Compassie. Met de toegekende bedragen gaan de organisaties in 2022 activiteiten organiseren voor Nijmegenaren op het gebied van gezonde voeding en mentale fitheid. Zo krijgen meer mensen de kans om stappen te zetten naar een gezondere leefstijl.

Het gaat om heel uiteenlopende activiteiten. Kinderboerderij de Goffert bijvoorbeeld - gerund door Driestroom - gaat de moestuin vergroten en de zelfgekweekte producten aanbieden aan bezoekers en wijkbewoners. Sterker sociaal werk kan nu in samenwerking met Thuiszorg Elele en de Vereniging land van Ooij een doorstart maken. Zij stimuleren positieve gezondheid van oudere migranten door bijeenkomsten te organiseren waar ouderen samen kunnen praten, bewegen, lunchen en genieten van de natuur. Verder gaat een groepje van vier gynaecologen van het Amalia Kinderziekenhuis, een huisarts, buurtsportcoach en diëtiste pas bevallen moeders met hoge bloeddruk begeleiden naar een gezondere leefstijl.

Mentaal fit en gezonde voeding

Gedurende drie jaar is er extra preventiebudget beschikbaar vanuit landelijke middelen. Dit geld zetten we dit tweede jaar in voor initiatieven op het gebied van mentale fitheid of gezonde voeding. De initiatieven zijn gericht op mensen in kwetsbare situaties en er wordt met meerdere organisaties aan gewerkt. Neem 'Gesond & Gesellig': een pop-up leefstijlfestival dat partner Bindkracht10 en vriend Herenboeren samen organiseren tijdens vier bestaande evenementen in de stad. De andere gehonoreerde initiatieven zijn Less stress, een lespakket voor MBO-docenten en studenten van ProPersona Connect; een vervolg op het project Fitcoins door Vincentius Vitaal; Samen spelen met een tablet, gericht op eenzaamheid van ouderen verminderen door gezamenlijke beweegactiviteiten via een tablet, een initiatief van Radboudumc en Sterker; Samen koken, eten en bewegen, een initiatief voor Nijmegenaren in een kwetsbare positie vanuit Huis van Compassie.

Alle aanvragers geholpen

Tot eind februari konden partners en vrienden van Groen Gezond en in Beweging hun plannen voor een bijdrage tijdens de editie 2022 indienen. Er is enthousiast gereageerd en er zijn veel mooie ideeën binnengekomen. Helaas kon niet aan alle plannen een financiële bijdrage worden toegekend. Groen Gezond en in Beweging heeft de aanvragers wel op een andere manier proberen verder te helpen. Door het netwerk in stelling te brengen, de aanvrager te koppelen aan bestaande initiatieven en door mensen op het spoor te zetten van andere financieringsbronnen.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?