Bestuurders Event: dit gaan we samen doen!

maandag 27 november 2023

Op donderdag 16 november kwamen de bestuurders van het netwerk van Groen, Gezond en in Beweging (GGIB) samen. Tijdens de middag maakten ze plannen om Nijmegen gezonder te maken.

De partners maken het netwerk

Jaap de Graaf opent de middag met actie. “We gaan vandaag aan de slag met de bestuurders. Eind van de dag weten we wat we gaan doen.” We hebben het vandaag over ‘gezondheidsachterstanden kleiner maken’ en ‘meer gezonde medewerkers door goede voeding en veilig alcoholgebruik’.

Rob Verhofstad, Stuurgroeplid GGIB en Bestuurder HAN, vertelt hoe belangrijk het is dat iedereen samen komt. ‘We zijn allemaal bezig met mooie dingen, het is goed dat we deze delen met elkaar. De partners maken het netwerk. Er is veel kennis maar het kan ook beter, door samen te werken. Ons netwerk wil het succes van alle partners verbinden en verder brengen.’

Help om een gezonde keuze te maken

Bertine Lahuis, Stuurgroeplid GGIB & Bestuurder Radboudumc, vertelt over een mooi voorbeeld van het Radboudumc. ‘Wij schenken geen alcohol binnen onze muren. De reden is dat een hoogleraar artikelen schreef over de schade van alcohol. Deze is vaak groter dan we denken’. ‘Ik dacht, hoe kan onze hoogleraar dit nu schrijven, terwijl wij gewoon alcohol schenken. Dit wil ik anders doen, en via kleine stappen schenken we nu geen alcohol meer.’

“Natuurlijk is er veel weerstand. Maar ik zeg altijd je bent niet gevangen bij ons. Je mag na werktijd alles eten en drinken wat je wilt. Geen makkelijke discussie, maar mensen zijn het er steeds meer mee eens. Hou vol, en geniet van het gesprek waar mensen het niet met elkaar eens zijn.”

Cilia Daemen, Stuurgroeplid GGIB & Wethouder, vindt het lastig dat ze vaak taart en bitterballen krijgt aangeboden. Goed bedoeld maar hier heb ik niet altijd zin in, een gezonde optie zou fijn zijn. Helaas hebben veel horeca- of cateringaanbieders dit niet. Ik denk dat het goed is om een gezonde keus makkelijker te maken. Als de bitterbal komt pak ik hem, maar hier een gezonde snack naast leggen helpt.’

Gebruik ervaringsdeskundigheid in alles wat je doet

Jessica heeft ervaring in armoede en sociale uitsluiting. ‘Als je niet rond kan komen denk je niet na over gezond leven. Hier is geen ruimte voor want mensen zijn aan het overleven’, vertelt ze. Hoe kan je nu echt helpen?

“Ik was uitgenodigd bij een mooi project. Hier moest ik met de bus naar toe, maar daar had ik dus geen geld voor. Stap als organisatie in de schoenen van de mensen waar je het voor doet, praat met ze. Gebruik ervaringsdeskundigheid in alles wat je doet.

Aan de slag

Dan is het tijd om aan de slag te gaan. De bestuurders verdelen zich over de tafels. Ze bedenken met elkaar waar ze voor staan, en waar ze naar toe willen.

Voor gezonde voeding komt het idee om voor iedere ongezonde snack minimaal twee gezonde snacks aan te bieden. Ook willen ze gezond eten belangrijker maken op het werk. Een idee is om bijvoorbeeld in ‘maart geen taart’ te eten.

Ervaringsdeskundigen moeten meer gebruikt worden. Het idee is dat over 1 jaar alle partners samen plannen maken en ervaringsdeskundigen mee laten praten. Ook bij projecten in de wijk mogen inwoners meepraten en vertellen wat ze nodig hebben. Er komt ook een idee om ‘van baan te wisselen’ Sta in de schoenen van een ander.

Voor alcohol willen ze proberen om steeds minder tot geen alcohol tijdens werktijden meer te schenken. Ook is het idee om successen te delen en te leren van goede en minder goede projecten. Al met al, veel ideeën waar partners hun schouders gaan zetten.

Wat nemen we mee

Al deze ideeën zijn het begin van actie. Tamara Kramer, Procesmanager GGIB, geeft aan dat er een goede energie is. ‘Mooi om te zien dat partners samen weten waar ze naar toe willen. Nu is het ook zaak in actie te komen, ieder op zijn eigen manier. Heb lef om de ideeën verder te brengen en samen aan de slag te gaan!

Onze partners en vrienden maken het netwerk, gebruik dit!

Dit artikel is geschreven op B1 niveau*- voor iedereen leesbaar!

*Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten op taalniveau B1. Ook mensen die geen (hoge) opleiding hebben gehad. Een tekst op B1-niveau bestaat uit makkelijke woorden die bijna iedereen gebruikt.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?