`Zo mooi om een kind te zien stralen als het wél lukt`

maandag 28 februari 2022

Op Brede School Prins Maurits in Dukenburg kwamen steeds vaker peuters en kleuters binnen met een achterstand in motorische vaardigheden. Een achterstand die niet alleen de motoriek maar ook de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling nadelig beïnvloedt. Genoeg reden voor de school om extra tijd, aandacht én geld te besteden aan de psychomotorische ontwikkeling van jonge kinderen. Leerkracht en bouwcoördinator Ellen Cuppen: “Kinderen krijgen zelfvertrouwen en ontwikkelen focus. De rest van hun schooltijd hebben ze profijt hiervan.”

Het is alweer een aantal jaren geleden dat de Prins Mauritsschool van start ging met speciale beweeggroepen voor peuters en kleuters. Het signaal was duidelijk: regelmatig bleek dat jonge kinderen motorisch achterliepen. Zowel in de grove als in de fijne motoriek. Ellen: “Denk aan kinderen die een klimrek niet in durven maar ook aan kinderen die niet goed kunnen rijgen, prikken of knippen.”

‘Schermpjes’ winnen terrein

De ervaring van Ellen en haar collega’s is dat de ‘schermpjes’ terrein winnen ten koste van buitenspelen en knutselen. “Als we vragen wat kinderen in het weekend gedaan hebben, horen we vaak terug: ‘ik heb op de iPad gezeten’.” Dit geldt niet voor alle kinderen, geeft Ellen aan, maar het is zeker een van de tendensen die van invloed is op de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. “Toen ik twintig jaar geleden begon als leerkracht, kwamen kinderen motorisch sterker binnen.”

Samen met ouders

Om de achterstanden aan te pakken biedt de Prins Mauritsschool eens per week een uur PMRT, ofwel psychomotorische remedial teaching verzorgd door een deskundige. Er zijn twee groepen die intensief begeleid worden: één met zes peuters en één met zes jonge kleuters. Ook de ouders zijn nauw betrokken. Zij krijgen informatie en tips om hun kinderen thuis te helpen met oefenen. Ellen: “Met behulp van opdrachten proberen we ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Vrijwel alle ouders zijn positief over de psychomotorische training.” Daarnaast zijn er drie groepen met elk tien plekken voor de oudere kleuters.

Méér dan bewegen

Het is een investering die meer dan de moeite waard is, licht Ellen toe. “De motorische ontwikkeling hangt samen met de sociaal-emotionele én de cognitieve ontwikkeling. In de training overwinnen kinderen spelenderwijs hun angst. Ze ontdekken hoe ze dingen kunnen aanpakken, doen succeservaringen op, krijgen zelfvertrouwen, leren samenwerken en ontwikkelen focus. Daarnaast wordt de hersenontwikkeling gestimuleerd, bijvoorbeeld door te oefenen met kruislingse bewegingen. Kinderen hebben de rest van hun schooltijd profijt hiervan.”

Integrale (wijk)aanpak

Ellen pleit er dan ook voor om structureel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van motorische vaardigheden van jonge kinderen. In het onderwijs en daarbuiten. Ze is voorstander van een integrale aanpak en doet mee aan het preventieplatform 0 – 12 jaar in Dukenburg. Daarin komen verschillende professionals zoals de buurtsportcoach samen om o.a. bewegen in de wijk te stimuleren. Ellen: “Bewegen leidt tot zoveel positiefs. Ik zie het aan de kinderen in de training. Ze maken stuk voor stuk een ontwikkeling door. Van soms dikke tranen en angst naar dat ene moment: ‘yes, ik kan het wél’. Hoe kinderen dan kunnen stralen, dat vind ik heel mooi.”

3 tips van Ellen voor professionals op scholen en in de wijken

1. Het betrekken van ouders is cruciaal: samen met hen zorgen we ervoor dat hun kind de beste kansen krijgt om zich te ontwikkelen.
2. Als betrokken organisaties – scholen, gemeente, consultatiebureaus – doen we er goed aan om één lijn te trekken in de boodschap voor ouders. Zo krijgen ouders van alle kanten dezelfde informatie en stimulans.
3. Voor peuters is het beweegaanbod in Nijmegen mager. Daarom doe ik een oproep: zoek elkaar als professionals in de wijk op en zet samen iets op voor peuters en hun ouders!

Meer informatie of een idee?

Wil je meer weten over de aanpak van de Prins Mauritsschool? Neem contact op met Ellen Cuppen.
Heb je een idee voor (peuter)bewegen in de wijk? Neem contact op met de buurtsportcoach.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?