Workshops Jaar Event 2024

donderdag 20 juni 2019

Workshopronde 1

1.2. Laaggeletterdheid herkennen en bespreekbaar maken

Het is voor mensen met verminderde taal en basisvaardigheden belangrijk dat het taboe doorbroken wordt. In de workshop bespraken we hoe je signaleert dat iemand last kan hebben van verminderde taalvaardigheid of verminderde basisaardigheden. Hoe voer je hier het gesprek over? Dit hebben we interactief gedaan met acteurs en met VR-brillen, waardoor je live kon oefenen (meer informatie over de inhoud van de VR brillen).

1.3. Blijvende vitale gewoontes op de werkvloer

In de workshop hebben is een stappenplan doorgenomen om erachter te komen met welke actie/gedrag je aan de slag kunt gaan als je verandering wil op het gebied van gezondheid en/of vitaliteit. Dit plan kunnen deelnemers voor zichzelf gebruiken, of als inspiratie voor hun eigen vitaliteitsbeleid. Voor meer informatie bekijk deze website: www.30dagengezonder.nl.

1.4. Verandering in zorg en onderwijs dmv omgevingsfactoren en veerkracht bij jongeren

Voor een inclusieve en veerkrachtige samenleving is het nodig dat we met een andere bril op gaan kijken naar psychiatrische gesteldheid; niet inzoomen op het kind (wat heeft hij?) maar kijken naar de context (wat heeft hij nodig?) en wat we daarin kunnen doen om kind en gezin te versterken. Het omarmen van variatie in plaats van verbijzonderen.

1.5. Borging projecten: jouw project klaar voor de toekomst?

Hoe zet je een project duurzaam op? Lutger Brenninkmeijer gaf inspirerende voorbeelden vanuit het sportverenigingsleven. Belangrijk is dat je goed weet wat je boodschap is, wáárom doe je wat je doet’(wat is je “why”). Daar bind je mensen mee en bouw je een stevig fundament. Actieve workshop met veel inbreng van de deelnemers. Open hier de slides van deze workshop.

Workshopronde 2

2.1. Hoe zet je ervaringsdeskundigheid effectief in?

Inzet van ervaringsdeskundigheid vraagt energie en verandering op verschillende (organisatie)gebieden. Allereerst om regelmatige reflectie en dialoog over verwachtingen en invullingen van de rol van ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn passende randvoorwaarden nodig (positionering, duidelijkheid over verantwoordelijkheden, salariëring) en een cultuur waarin samen leren en ontwikkelen ruimte krijgt. Open hier de slides.

2.2. Jong, Gezond en in Beweging; samenwerken voor een gezonde toekomst van de Nijmeegse jeugd

Na een korte presentatie over het meerjarenplan van Jong Gezond en in Beweging is er enthousiast uitgewisseld over hoe we gezond opgroeien zo makkelijk en leuk mogelijk kunnen maken voor alle Nijmeegse jeugd. Er werd onder andere gesproken over de inzet van beweeggames, het opschalen van succesvolle activiteiten zoals het kinderrestaurant en over het belang van slaap en ontspanning. In de verschillende groepen ging het ook over de hoeveelheid marketing voor ongezonde producten (eten, games, social media). Het zou mooi zijn als we de handen ineen kunnen slaan om kinderen en ouders, waar ze ook komen, juist te omringen met gezonde keuzes en gezonde voorbeelden.

2.4. Quite Fit brengt armoede in beweging

Sport en bewegen heeft de potentie om de cirkel van armoede, gezondheidsklachten en isolement te doorbreken. Maar een sportaanbod voor mensen in armoede heeft alleen maar effect als het rekening houdt met de complexiteit van psychosociale problemen, dat samenhangt (als oorzaak én gevolg) met de armoede. Als je interesse hebt in de slides stuur een mail naar info@ggibnijmegen.nl.

2.5. In dialoog over grensoverschrijdend gedrag

Hoe gaan jij en je collega’s met elkaar om? Welk gedrag van collega's is acceptabel en welk gedrag niet? Door het spel ‘Gedragen Gedrag’ te hebben gespeeld hebben de deelnemers van deze workshop werkelijke situaties onder de aandacht gebracht en ze bespreekbaar gemaakt. Geef dit onderwerp aandacht, handel preventief. Ga de dialoog aan...

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?