Vriendenevent van GGIB

dinsdag 26 maart 2024

Het netwerk van ‘Groen, Gezond en in Beweging’ bestaat op dit moment uit 80 partners en 30 vrienden. Partners zijn organisaties/instellingen werkzaam in Nijmegen, en vrienden zijn veelal ZZP’ers. Onze vrienden zetten zich allen vanuit hun eigen kracht in voor een gezonder Nijmegen. Heel waardevol om zo’n grote, enthousiaste groep in ons netwerk te hebben.   

Vriendenbijeenkomst 

Op 12 maart kwamen de vrienden uit ons netwerk samen om te onderzoeken hoe we meer samen kunnen werken. Wat kunnen zij toevoegen aan het netwerk, en wat hebben ze van het netwerk nodig? Tevens een mooi moment om elkaar beter te leren kennen en de verbinding te zoeken. 

De ochtend begon met inspirerende pitches van alle aanwezige vrienden. Iedereen heeft een persoonlijk en mooi verhaal. Ze deelden op welke manier ze zich inzetten voor de stad en op welke thema’s ze actief zijn.

Tijdens de lunch was er ruimte om verdieping te zoeken en worden er mooie gesprekken gevoerd. 

Na de lunch werd er in groepjes nagedacht over vragen zoals ’Welke droom heb je voor Nijmegen’ en ‘Wat is jouw meerwaarde voor het netwerk’. Dat leverde veel onderlinge (h)erkenning en concrete ideeën op en het was mooi om te zien hoe makkelijk verbinding met elkaar en elkaars activiteiten werd gemaakt.  

Hoe verder? 

De bijeenkomst werd als heel waardevol ervaren. Leuk nieuwe mensen te leren kennen en van de mooie initiatieven te leren. Dit geeft energie. Het is goed elkaar met enige regelmaat te zien, dit zorgt dat je elkaar blijft vinden. Op naar het volgende vriendenevent!  

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?