‘Vitaal oud worden in Oost. Wie wil dat nou niet?’

woensdag 21 november 2018

Bewegen kan heel simpel zijn. Twee haltes eerder de bus uit, de trap nemen in plaats van de lift, rustig een blokje om op een mooie dag. Ziedaar een aantal tips die 65+’ers kregen op de vitaliteitsdag van 15 september in Nijmegen-Oost. Een middag over beweging, voeding en leefstijl. Organisatoren Barbara Burghard (sportbedrijf gemeente Nijmegen) en Rob Hermens (Stip Oost) vertellen meer over deze succesvolle middag.

Bewustwording
“Sporten en meer bewegen voor ouderen is een belangrijk punt op de politieke agenda zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving”, vertelt Barbara. Het sportbedrijf heeft de opdracht om senioren in Nijmegen in beweging te zetten. “Oost is aan het vergrijzen en beweging is goed voor de gezondheid. Bewustwording van je lichaam is de eerste stap om mensen te laten bewegen. De tweede stap is mensen bij elkaar brengen, want samen bewegen is veel leuker. Met deze doelen in ons hoofd zijn we aan de slag gegaan en hebben we een vitaliteitsmiddag georganiseerd”.

Boven verwachting
Het eindresultaat van de middag was boven verwachting. “De mensen stonden in de rij voor de activiteiten. Iedereen is de hele middag gebleven”, zegt Rob enthousiast. Zo waren de bezoekers onder de indruk van de huisarts die een interessante lezing gaf over gezond oud worden en een fysiotherapeut testte de gezondheid van deelnemers door hun bloeddruk en longinhoud te meten. Tafeltennissen, een evenwichtsparcours en bewegen op muziek waren ook populaire activiteiten. “Een aantal mensen heeft zich na de middag aangemeld bij de fysiotherapeut voor een check up, er zijn een aantal huisbezoeken ingepland en ook de tafeltennisclub heeft er een paar nieuwe leden bij.”

Samen sterk
“De organisatie hebben we niet alleen gedaan”, zegt een trotse Barbara. “Met een werkgroep van gezondheidsprofessionals zijn Rob en ik gaan brainstormen over gezondheid en voeding. Zo ontstond het idee voor de middag. We wilden een aanbod op maat maken voor de ouderen en dat is goed gelukt.” Professionals uit de wijk zoals de huisarts, diëtist en fysiotherapeut, hebben het eigenlijk al druk genoeg, maar vinden dit een belangrijk thema. Door deze middag samen te organiseren, leren ze elkaar beter kennen en werken ze nog intensiever samen. Samen zetten ze zich in om een pakket op maat te maken voor ouderen zodat voeding en beweging nog beter met elkaar worden gecombineerd.

Vervolg
“Er komt zeker een vervolg,” zeggen Rob en Barbara. Samen met de werkgroep zijn zij van plan om nog een soortgelijke dag te organiseren in september 2019. Naast de fysieke thema’s willen ze dan ook het thema psychische gezondheid aan bod laten komen. Rob: “Een heleboel ouderen zijn eenzaam. We willen ook aandacht besteden aan verlies en rouwverwerking. Door een breder programma aan te bieden, hopen we op een nog hogere opkomst. Dit jaar hebben we 1700 folders in de bus gedaan. De volgende keer zetten we de wijkkrant van Nijmegen-Oost in, om nog meer mensen te bereiken.”


Wil jij als professional ook zo’n mooie dag organiseren? Barbara en Rob geven je 3 tips:

  1. Maak een goede opzet: wat is het doel van je dag? Benadruk het gezamenlijke belang.
  2. Betrek professionals: werk samen met gedreven professionals die tijd hebben en het belang van preventie zien.
  3. Communiceer: maak een helder communicatieplan. Er is al heel veel te doen op het gebied van gezondheid in Nijmegen. Door helder en enthousiast te communiceren, kun je mensen zo ver krijgen mee te komen doen.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?