Steun voor Nationaal Preventieakkoord

woensdag 23 januari 2019

Beweging zet lokaal kracht op zelfde thema’s

Gezonde inwoners in een gezonde stad Nijmegen: in het kader van ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ zet een groot aantal partijen zich daar samen voor in. Deze beweging is een gezamenlijk initiatief van Radboudumc, GGD Gelderland-Zuid en gemeente Nijmegen. Medio 2017 ging de beweging van start. Het bundelen van krachten en impact op thema’s als roken en overgewicht is één van de speerpunten van de beweging. ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ steunt dan ook het Nationaal Preventieakkoord. Het akkoord sluit goed aan op de thema’s, speerpunten en activiteiten waar de beweging lokaal kracht en verbinding op zet.

Gezonde keuzes stimuleren

Om de gezondheid van mensen die in Nijmegen wonen en werken te bevorderen, bundelt ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ krachten met partners in zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. Gezonde(re) keuzes als het gaat om bijvoorbeeld roken, gewicht, lichaamsbeweging en leefomgeving worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Daarnaast initieert en verbindt de beweging ook wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden.

Door op ingeslagen weg

In 2018 werd dit onder meer zichtbaar in stadsbrede werkconferenties voor professionals, een vitaliteitsweek voor organisaties en bedrijven en het aanjagen van de Rookvrije Generatie. In 2019 gaat ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ door op de ingeslagen weg. Ook voor dit jaar staat de vitaliteitsweek op de agenda, met daarnaast activiteiten zoals een scholenconferentie waarop onder meer aandacht wordt besteed aan rookvrije schoolpleinen, en een pilot met het aanbieden van gezonde kindermenu’s in Nijmeegse restaurants.

Doe je mee?

Hoe meer partijen zich aansluiten bij de beweging, hoe groter de impact. ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ nodigt bedrijven, instellingen en scholen dan ook van harte uit om actief bij te dragen aan een gezond en vitaal Nijmegen, en daarmee ook lokale invulling te geven aan het Nationaal Preventieakkoord.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?