ROC Nijmegen gaat voor groener en gezonder

maandag 5 februari 2024

Marleen Deus

ROC Nijmegen heeft een nieuwe visie en missie ontwikkeld waarin Vitaliteit, Duurzaamheid en Diversiteit een prominente plek hebben. En met hun ambitie om de school én omgeving groener en gezonder te maken, voelt het logisch dat zij kernpartner zijn geworden van ons netwerk, en onderdeel zijn van de stuurgroep.

Marleen Deus (Projectleider Duurzaamheid en Vitaliteit) vertelt dat ze binnen de school, maar vooral ook samen met de partners in en rondom Nijmegen, werk willen maken van een groenere omgeving. ‘Doordat we nu onderdeel zijn van de stuurgroep leren we veel van onze collega (onderwijs)instellingen en ontwikkelen we samen nieuwe initiatieven die ook voor andere partners waardevol zijn.’

Vitaliteit, Duurzaamheid en Diversiteit is onderdeel van jullie missie. Hoe zorgen jullie dat studenten en medewerkers gezond blijven?

‘Positieve gezondheid en veerkracht zijn belangrijke begrippen als het gaat over vitale en gezonde studenten en medewerkers. We vinden het belangrijk dat de werk- en studeerplek van medewerkers en studenten past binnen de missie. Daarom doen we allereerst onderzoek binnen onze eigen schoolgebouwen en bij medewerkers: hebben we een prettige, veilige en groene schoolomgeving? Kun je een gezonde lunch krijgen in onze kantines?’

‘We zorgen voor een goed beweegaanbod; onze medewerkers kunnen gratis sporten op het ROC. Ook bieden we ze de mogelijkheid om yoga te doen tussen de middag. We ondersteunen de duurzame inzetbaarheid van onze eigen medewerkers en willen daarmee het goede voorbeeld geven.’

‘We hebben ook een sportprogramma voor onze studenten, waarin ze kunnen kiezen wat ze leuk vinden. En bieden gratis fruit op school aan. Een ander voorbeeld van een initiatief: ROC Nijmegen studenten bekijken samen met studenten van de HAN hoe het aanbod in de schoolkantines en onze eigen Winkel gezonder en duurzamer kan.’

Mentaal gezond zijn is ook niet altijd vanzelfsprekend, hoe gaan jullie hier mee om?

Veel studenten hebben het mentaal zwaar, hoe kunnen wij als school nog meer bijdragen aan hun mentale weerbaarheid? Voelen medewerkers en studenten zich voldoende gezien en gewaardeerd, is er voldoende aandacht voor een inclusief leerklimaat, en kan iedereen meedoen?

‘Wij hebben niet meteen alle antwoorden, maar met deze brede kijk op vitaliteit en gezondheid zijn we aan de slag om van onze school een gezondere en inclusieve leeromgeving te maken. Dit is een continu proces, waar we leren van onze eigen ervaringen en die van onze omgeving. De antwoorden op de vragen zetten we, samen met medewerkers en studenten, om in beleid en acties.’

Welke tips heb je voor onze partners & vrienden?

‘Werken aan gezondheid en vitaliteit van medewerkers en studenten is een continu proces. Bijna alle organisaties en bedrijven zijn ermee bezig.’

‘Er is niet één weg of oplossing, en daarom is het belangrijk om samen op te trekken. Je kunt elkaar inspireren, samen kun je een beweging in gang zetten en werken aan een nieuwe mindset.’ Vroeger was roken op het werk heel gewoon, en was praten over de werk-privé balans of een gevoel van uitsluiting op het werk, heel lastig. Daar zijn al belangrijke stappen in gezet. Die kunnen we samen verder zetten, als collectief van organisaties en bedrijven in onze omgeving.’

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?