Nijmegen werkt samen aan een gezonde generatie in 2040 (GALA)

woensdag 27 september 2023

Een informatiebijeenkomst over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vond plaats op dinsdag 5 september 2023. Meer dan 120 organisaties/instellingen kwamen samen om het plan van de aanpak van de Gemeente Nijmegen te bespreken.

Naar voren komt dat er al veel zinvolle initiatieven zijn om Nijmegen een nog gezondere stad te maken. Maar tegelijkertijd is er ook nog werk aan de winkel. Belangrijk is dat we het samen doen.

Komst van het GALA akkoord

Op 3 februari 2023 is het GALA ondertekend op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hiermee ligt de aandacht op het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving, met een sterke sociale basis.

Nijmegen

De inhoud van het GALA is niet geheel nieuw voor Nijmegen. Maar de zorg heeft het zwaar en dat moet veranderen, meer focus op preventie is nodig. De komst van het GALA zorgt dat afspraken nog beter worden nagekomen.

Cilia Daemen (Wethouder Welzijn, Gezondheid en Inclusie, Klimaatadaptatie en Stadsvergroening, Mobiliteit) benadrukt dat gezonde inwoners gelukkige inwoners zijn. “Nijmegen doet het goed maar we zien wel verschillen tussen de wijken. En dat willen we aanpakken. We moeten focussen op de interventies die het hardst nodig zijn om de verschillen kleiner te maken.”

De Gemeente Nijmegen wil de ketenaanpak verbeteren, en nog meer samenwerken met de betrokken partijen. Om deze reden kwamen de professionals samen, om het plan van aanpak van de gemeente te bespreken. Denk mee hoe we beter kunnen samenwerken en wat nodig is!

Wat is nodig?

Het plan van de gemeente is een mooi, ambitieus plan. Tijdens de sessie worden de zes doelen uit het plan toegelicht:

  1. Terugdringen gezondheidsverschillen;
  2. Een gezonde en fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten;
  3. Versterken van (de verbinding met) de sociale basis;
  4. Een gezonde leefstijl;
  5. Versterking van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid;
  6. Vitaal ouder worden.

Mooie projecten worden genoemd, en ook uit de zaal komt naar voren dat er al veel gebeurt. Denk aan de actiecampagne NIXzonderID, om het belang van het vragen naar een identiteitsbewijs bij de verkoop van alcohol aandacht te geven.

Mooie initiatieven zijn er dus al. Nu moet de aanpak nog meer samen en integraal plaatsvinden. Er komen vragen over wat er van de professionals wordt verwacht? Hoe weten we nu welke projecten er al zijn, en wat we van elkaar wat we nodig hebben?

Het GALA wordt gezien als een startpunt om gezamenlijk verder te werken aan de gezonde generatie. De doelen zijn niet nieuw, de aanpak is dat wel. De gemeente wil graag samen met de stad verder het plan invulling geven.

Verhalen verzamelen

Maar duidelijk is, de goede initiatieven in Nijmegen hebben nog meer een podium nodig. De website www.wegwijzer024.nl is de sociale kaart voor welzijn in Nijmegen waar je meer dan 1800 activiteiten / projecten kan vinden.

Ook ‘Groen, Gezond en in Beweging’ besteed aandacht aan projecten die bijdragen aan een gezonder Nijmegen. Wil jij jouw project meer een podium geven en vertellen hoe je bijdraagt aan een gezonder Nijmegen (op alle vlakken, groot en klein) mail naar info@ggibnijmegen.nl. Wellicht krijg jij een plaats op de website, nieuwsbrief en social media. Bekijk de website hier.

‘Wij zijn Groen, Gezond en in Beweging’ is een netwerk organisatie dat het Lokaal Preventie akkoord uitdraagt. Tientallen partijen hebben zich hierbij aangesloten. Binnen dit netwerk is het streven initiatieven aan elkaar te verbinden, samen te werken en het verhaal te vertellen. Vind hier meer informatie om ook partner te worden.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?