Nationale Diabetes Challenge: wandelinterventie in de wijk

donderdag 24 februari 2022

De Nationale Diabetes Challenge 2022 komt er weer aan! Inschrijven als Nijmeegse locatie is vanaf nu mogelijk. We nodigen professionals op het gebied van sport, bewegen, welzijn en zorg van harte uit om in de verschillende stadsdelen de verbinding te zoeken en een wandelgroep op te richten. De challenge brengt wijkbewoners met (pre)diabetes in beweging en draagt bij aan een gezondere leefstijl en duurzame gedragsverandering. Het wandelen met de groepen start begin mei en eindigt met een éxtra feestelijke afsluiting in september tijdens het WK Volleybal voor vrouwen.

Door wekelijks met begeleiding in een groep te wandelen, zetten wijkbewoners met (pre)diabetes of andere chronische aandoeningen de eerste stappen richting een gezonde leefstijl. Het programma geeft voorlichting en is daarnaast een sociale activiteit voor de wandelaars. Ook ontstaan er waardevolle connecties tussen wijkbewoners en professionals én tussen professionals onderling. Daarmee levert de challenge zowel fitheid bij de wandelaars als verbetering in de samenwerking tussen professionals op. De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, die de challenge voor het 7e jaar op rij landelijk organiseert en ondersteunt.

Benieuwd wat nodig is voor het opzetten van een wandelgroep in jouw wijk? Met deze 10 stappen kun je aan de slag!

Inzet: gezondheid en gedragsverandering 

Belangrijkste ingrediënten van de challenge zijn wandelen in een groep, onder begeleiding op afgesproken tijden. Gedurende 20 weken wandelen professionals één keer per week mee met een groep deelnemers om samen te werken aan een gezondere leefstijl en duurzame gedragsverandering. In 20 weken bereiden zij zich voor op een afsluitende vierdaagse, met een landelijke afsluiting op de vierde dag.

Feestelijke afsluiting

Zover corona het toelaat, wordt er dit jaar een extra feestelijke afsluiting gehouden in en rond het Gelredome in Arnhem, waar eind september alle groepen samen hun challenge afsluiten tijdens het WK Volleybal voor vrouwen. Ook Nijmegen zal hierin een rol hebben, als stad waarin evenementen plaatsvinden die gekoppeld zijn aan het WK.

Effectieve wandelinterventie 

De Bas van de Goor Foundation deed onderzoek naar waarom mensen niet actief bewegen en ontwikkelde daarvoor een programma om de drempel naar meer bewegen te verlagen. De Nationale Diabetes Challenge is een bewezen effectieve wandelinterventie waarbij professionals uit het zorg-, sport-, welzijn- en sociale domein samenwerken om mensen (met een verhoogd risico op) diabetes op een laagdrempelige manier in beweging te brengen. De professionals worden daarbij ondersteund en gefaciliteerd door de Bas van de Goor Foundation.

Meer weten of meedoen?

Op www.nationalediabeteschallenge.nl vind je meer informatie en kun je een lokale wandelgroep aanmelden.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?