'Medewerkers maken hun eigen keuze'

maandag 13 september 2021

Vanaf het eerste uur is woningcorporatie Woonwaarts partner van het lokaal preventieakkoord van ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’. Het thema Vitaliteit werkt! is de corporatie op het lijf geschreven. Met de drie V’s als leidraad – veerkracht, verbondenheid en verantwoorde leefstijl – geeft Woonwaarts invulling aan een inspirerend vitaliteitsprogramma voor haar circa 120 medewerkers. Bianca van Raamsdonk, HRM-adviseur en trekker van het programma: “Hun reacties, daar word ik blij van!”

Onlangs peilde Woonwaarts via twee vragen wat de medewerkers van het vitaliteitsprogramma en het bijbehorende aanbod vinden. Bij aanvang van dit gesprek leest Bianca een reactie uit de peiling voor: “Hier schrijft iemand: ‘het invullen van de vragenlijst heeft me aan het denken gezet en gemotiveerd om gezonder te leven’.” Ze vervolgt: “Dat is toch mooi, dat alleen al het stellen van vragen zo’n effect kan hebben.”

Mentaal en fysiek

Woonwaarts is in het voorjaar van 2019 ontstaan vanuit een fusie. “We wilden het reguliere medewerkerstevredenheidsonderzoek meer diepgang geven en er een nulmeting van maken”, vertelt Bianca. “We waren benieuwd naar het welbevinden van de medewerkers op mentaal en fysiek vlak. Hoe zit het bijvoorbeeld met belasting en belastbaarheid? Wat is voor de individuele medewerker daarin een goede balans? Daar zijn we in januari 2020, nog vóór corona, mee van start gegaan. Zo’n 90 procent van de medewerkers heeft meegedaan aan het onderzoek.”

De drie V’s

In het vitaliteitsprogramma staan ‘de drie V’s’ centraal: veerkracht, verbondenheid en verantwoorde leefstijl. Om te komen tot deze speerpunten analyseerde Woonwaarts de uitkomsten uit het onderzoek en hield daarna sessies met medewerkers om deze uitkomsten te duiden. “Herkenden de medewerkers zich erin? Waar wilden ze de nadruk op leggen? Uit die sessies kwam bijvoorbeeld het signaal om niet met een overkill aan activiteiten te komen.” In 2021 is het programma begonnen, waarbij telkens een speerpunt twee maanden lang onder de aandacht wordt gebracht.

Rondje Middellandse Zee

Zo stonden de afgelopen tijd bijvoorbeeld de ‘speed buddy’s’ op de kalender: drie willekeurige collega’s ontmoeten elkaar en stellen vragen als: ‘Hoe gaat het met je?’ En: ‘Hoe hou je je staande in deze coronatijd?’ Ook leverden medewerkers gezonde recepten aan, nu gebundeld in een digitaal receptenboek, en werd informatie over veerkracht gedeeld via een intern online platform. Een groot succes was de eigen beweegchallenge.

“Via de app World Walking hebben we met zo’n vijftig collega’s een virtuele reis gemaakt. Bijvoorbeeld langs bijzondere plekken aan de Middellandse Zee. Elke stap die we met wandelen, fietsen of bijvoorbeeld voetballen gezet hebben, voegden we met actiefoto’s toe aan de virtuele reis. Dat is meteen een belangrijk uitgangspunt”, benadrukt Bianca. “De activiteiten zijn nooit verplicht en het aanbod is divers, zodat medewerkers hun eigen keuze kunnen maken.”

Positieve prikkel

Hoe verleid je ook de medewerkers die niet staan te trappelen om mee te doen? “Door iedereen zoveel mogelijk te betrekken! Ideeën en activiteiten werken we uit met groepen van steeds wisselende samenstelling. Want wat voor de een werkt, past misschien niet bij de ander. Als je aansluit bij de interesse en behoefte van collega’s, zorgt dat voor een positieve prikkel.” In 2022 zet Woonwaarts opnieuw een onderzoek uit, als vervolg op de nulmeting. Hoe is het dan met het mentale en fysieke welbevinden van de medewerkers? Uit de huidige peiling blijkt dat de organisatie goed op weg is. Bianca bladert weer door de reacties. “‘Soms deed ik met frisse tegenzin mee maar het pakte altijd goed uit’, schrijft iemand. Een ander geeft aan dat hij beweging nu structureel heeft ingepast in de werkdag.” Stralend kijkt ze op: “Hier word ik blij van!”

Ook werk maken van vitaliteit in jouw organisatie? Bianca geeft 4 tips:
1. Betrek medewerkers steeds bij je plannen: waar is behoefte aan, wat sluit aan? Dat motiveert ook om mee te doen.
2. Houd het laagdrempelig, concreet en werk met kleine stappen.
3. Zorg voor samenhang met andere thema’s. Zo valt het vitaliteitsprogramma van Woonwaarts bijvoorbeeld onder duurzame inzetbaarheid.
4. Creëer een divers aanbod en communiceer breed via verschillende kanalen – van intranet en nieuwsbrieven tot individuele gesprekken met de leidinggevende – om zoveel mogelijk medewerkers te bereiken.


Als organisatie of bedrijf ook aansluiten? Bianca van Raamsdonk van Woonwaarts is enthousiast over deelname aan het lokaal preventieakkoord en het netwerk dat ‘Groen, gezond en in beweging’ biedt: “Het delen van voorbeelden en ervaringen heeft voor mij meerwaarde. Wat ik ook sterk vind: we laten met elkaar naar binnen én naar buiten toe zien dat we vitaliteit belangrijk vinden. De Vitaliteitsweek komt er weer aan en daar zien we naar uit.” Lees verder.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?