‘Kom allemaal bewegen!’: nieuwe beweegroute Oud-West geopend

dinsdag 28 mei 2019

Samen met wethouder Bert Velthuis van wijken en sport openden Hernany Hernandez-van de Weetering en Gerjan de Koning op zondag 26 mei de beweegroute Oud-West in het Nijmeegse Westerpark. Als inwoners van West en initiatiefnemers van deze beweegroute mogen ze met recht trots zijn op het realiseren van de route, die de Wolfskuil met het Westerpark verbindt en in totaal 5 kilometer telt. 

“Kom allemaal bewegen!”, was de oproep van Gerjan tijdens de opening die plaatsvond op de Dag van het Park in het Westerpark. Samen met Hernany is Gerjan een van de initiatiefnemers* van de spiksplinternieuwe beweegroute in Oud-West. Hij vertelde dat de beweegroute uitnodigt tot bewegen én ook een sociaal aspect kent: “In het Westerpark komt elke week al een bootcampgroep samen, waarbij je je gratis kunt aansluiten. Ik hoop dat er meer groepen volgen, voor jong en oud. Want het trainen op de beweegroute kun je zo zwaar of licht maken als je zelf wilt. De route is daarmee ook een ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk.”

Bewegen en ontmoeten in het groen

De beweegroute is mede tot stand gekomen met steun van de gemeente Nijmegen, vanuit de visie dat bewegen, ontmoeten en spelen in het groen stimulans verdienen. Hernany: “De gemeente heeft ons goed ondersteund bij het verwezenlijken van onze plannen. De lijnen met de gemeente waren kort, en de werkgroep die we samen hebben opgericht was heel daadkrachtig.” In Nijmegen zijn nu meerdere beweegroutes.

Van idee tot realisatie: initiatiefnemers vertellen meer

In dit artikel van de hand van Rian Panis, dat begin dit jaar in De Wester verscheen, vertellen de initiatiefnemers uitgebreid over de ontstaansgeschiedenis van de beweegroute Oud-West, en hoe zij zich daarvoor hebben ingezet.

Tips van Hernany en Gerjan

Voor ‘Groen, gezond en in beweging’ hebben Hernany en Gerjan nog enkele tips voor als je zelf iets in je wijk tot stand wil brengen:

  • Hernany: “We hebben het plan ingediend via Mijn Wijkplan. Het idee is echt ontstaan vanuit de wijk, en ook van onderaf verder uitgevoerd.” Gerjan vult aan: “Inderdaad: voor de wijk, door de wijk. Daar zit de kracht.”
  • “Ik ben ook gaan kijken in Lindenholt en met mensen gaan praten die daar met de beweegroute gebruiken. Om te leren van hun ervaringen”, aldus Gerjan.
  • “Leg verbindingen”, geven Hernany en Gerjan eensgezind aan. “Betrek mensen en organisaties – ook uit andere vakgebieden – bij je plannen. Zo ontstaat er enthousiasme en kom je samen verder.”

*Naast Hernany en Gerjan zijn dit Patrick Olthof en Marga Heijltjes-Maas. Zij waren zondag verhinderd bij de opening van de beweegroute in het Westerpark, maar waren er in de Wolfskuil wel bij.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?