Hoe ervaren jongeren mentale druk?

maandag 19 juni 2023

Hoe gaat het met je? Deze vraag zouden jongeren vaker willen horen. Niet, hoe gaat het met je cijfers, wanneer heb je een toets, of krijg je het af? Nee! Hoe gaat het met je, dat is wat ze nodig hebben.

Op maandag 12 juni vertelden vier leerlingen tijdens een online lunchsessie hoe zij mentale druk ervaren op school en waarom dit onderwerp zo belangrijk is. Een van hen vertelt dat veel jongeren last hebben van mentale druk en dat is altijd al zo geweest. We voelen dat het tijd is hier openlijk over te gaan praten. Er is namelijk een probleem, en we voelen ons niet gehoord. Niet door school, niet door instanties of door andere volwassenen.

Er is alleen aandacht voor de cijfers, maar er wordt zo weinig gekeken naar wat er speelt in het leven van een leerling/student. Mentale stress is een complex onderwerp, ook Trimbos publiceerde een onderzoek waarin staat dat de vele (media) aandacht over het onderwerp ‘stress’ het probleem juist nog erger kan maken.

Wat is dan wel nodig?

Volgens de leerlingen in ons webinar willen ze beter weten waar je terecht kan met problemen. Op school zijn verschillende personen waarmee leerlingen kunnen praten (maatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige, schoolverpleegkundige, mentor). Alleen zijn deze mensen vaak niet bekend bij de leerlingen en/of voelt het niet goed genoeg om met deze mensen het gesprek aan te gaan over hoe je je voelt. Docenten en mentoren weten ook vaak niet goed hoe om te gaan met deze problematiek, zij zouden beter opgeleid en begeleid moeten worden.

Bart Salemans, Ambassadeur Jongerenraad Nijmegen, zegt: "Het is van groot belang dat het onderwerp mentale gezondheid van jongeren onder de aandacht blijft bij volwassenen en organisaties die gemoeid zijn met dit onderwerp. Een aandachtspunt is de manier van communiceren naar jongeren toe. Deze kan op het vlak van taalgebruik beter”.

Een eenduidige oplossing is er niet, maar het gesprek is in gang gezet. Daar begint het, openheid over het onderwerp door leerlingen, studenten, docenten en iedereen die hier mee in aanraking komt.

Wij bedanken de leerlingen voor hun openheid tijdens de sessie.

---------------------------------------------------------------

Hieronder een aantal links met meer informatie:

- Informatie voor leerlingen waar je (anoniem) kan chatten en zorgen en gevoelens kan delen:
https://www.jouwggd.nl/gevoel/als-je-je-rot-voelt/

- Informatie voor scholen om meer aandacht te schenken aan het welbevinden:
www.gezondeschool.nl (thema welbevinden):
Toolkit campagne ‘Hey, het is oké’ RIVM
https://www.pharos.nl/infosheets/welbevinden-op-school/

VO-raad opbrengsten sessies motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling
(jan 2023)
Je brein de baas NCJ

- Gemeenten uit het Rijk van Nijmegen zetten momenteel in op de implementatie van de STORM aanpak: https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/156584/jongeren-met-suicidale-gedachten-eerder-in-beeld-in-rijk-van-ni


Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?