Gezonde voeding & gezond voedsel

vrijdag 1 oktober 2021

Eind september kwamen op Landgoed Grootstal zo’n 30 mensen uit zeer diverse organisaties bij elkaar om met elkaar acties te formuleren om gezonde voeding voor iedereen toegankelijk te maken. Deze workshop organiseerden we samen met de gemeente en met Martin Ruivenkamp en Ingrid Kerkvliet van het duurzame voedselnetwerk i.o.

Gezonde voeding is één van de thema's van Groen Gezond en in Beweging. Gezond geproduceerd voedsel verdient echter veel meer aandacht. De mensen die in deze twee werelden actief zijn kennen elkaar nog niet of nauwelijks. Hoogste tijd dus om hen bij elkaar te brengen.

Gezond produceren

Voedsel is meer dan de verzameling van nutriënten. Het gaat óók om de manier waarop het voedsel wordt geproduceerd. Gebeurt dat op en in een levende bodem, zonder gebruik te makend van pesticiden? In een landschap met een rijke biodiversiteit of juist het tegenovergesteld: voedsel uit een uitgeputte bodem, bespoten en groeiend in een landschap van monocultuur? Juist de gezonde manier van voedsel produceren heeft nog te weinig aandacht in onze beweging.

Lokale partijen bij elkaar brengen

In kleine groepen werden steeds 3 vragen besproken: hoe zorg je voor meer verse groenten en fruit in voedselpakketten, hoe breng je horeca en lokale producenten bij elkaar (ecologisch duurzaam produceren, seizoensgebonden en kleine hoeveelheden) en hoe kan gezond en ecologisch duurzaam voedsel voor elke Nijmegenaar toegankelijk worden? Als aandachtspunten kwamen de logistiek en het voorkomen van verspilling naar voren.

Van verbinding naar samenwerking

Het doel van deze bijeenkomst was kennismaken, verbindingen leggen en kijken hoe er kan worden samengewerkt. Het was een energieke meeting waar we echt nog geen concrete antwoorden op alle vragen hebben gevonden. Wel kwamen er allerlei ideeën en actiepunten naar voren die nog verder uitgewerkt zullen worden. Het was het een startpunt van nieuwe verbindingen; om samen te werken aan een gezonde stad met gezonde inwoners waar gezond geproduceerd voedsel vanzelfsprekend is. Wordt vervolgd!

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?