Extra budget voor 4 Nijmeegse projecten

maandag 30 augustus 2021

Onlangs kregen we de kans om bij het ministerie van VWS ondersteuning aan te vragen om het preventieakkoord een duwtje in de rug te geven. Bij onze 60 ondertekenaars hebben we ideeën opgehaald; dit heeft geresulteerd in 4 gehonoreerde projectinitiatieven. Deze initiatieven zijn ingediend door Vincentius Vereniging, Sterker Sociaal Werk en GGD Gelderland-Zuid (voor 2 projecten).

Onder een aantal voorwaarden kon extra preventiebudget aangevraagd worden. Het geld moest bijvoorbeeld besteed worden ten behoeve van mensen in kwetsbare situaties en het moest gaan om organisatie-overstijgende inzet. Daaraan voldeden de initiatieven Fitcoins, Moestuinieren, Supermarktsafari en het receptenboekje van VetLekker.

Fitcoins voor gezonder leven

Vincentius Vereniging gaat inzetten op het betrekken van organisaties die met hun medewerkers Fitcoins willen verdienen voor mensen in kwetsbare situaties. Met de Fitcoins kunnen deze mensen (gezonde) producten aanschaffen uit een catalogus. Dit helpt ze om gezonder te leven.

Moestuinieren in Ooijpolder

‘Sterker sociaal werk’ gaat samen met Vereniging Land van Ooij activiteiten aanbieden aan multiculturele ouderen in de biologische tuin in de Ooijpolder. Ouderen vanuit de dagbesteding van Sterker en van Thuiszorg Elele zullen wekelijks een bezoek brengen aan de tuin. Andere samenwerkingspartners kunnen ook ouderen naar die activiteiten verwijzen/brengen of meedoen aan de activiteiten. Ze denken concreet aan bewegingsactiviteiten, ervaringen uitwisselen over gezonde voeding terwijl je bezig bent, het samen bereiden en eten van een maaltijd. Maar ook het praatje over alledaagse dingen met mensen van verschillende leeftijden en verschillende achtergronden geeft mensen het gevoel middenin het leven te staan.

Uitbreiding Supermarkt Safari

Mensen met een lagere sociaal-economische positie zoals mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of laaggeletterden hebben vaak een slechtere gezondheid dan anderen. Voor een groot deel heeft dit te maken met leefstijl. Het is een uitdaging voor hen om gezonde keuzes te maken, vanwege een gebrek aan kennis en ook vaak door een beperkt budget. Er wordt daarom op drie acties van de Supermarkt Safari extra ingezet met de preventiegelden:
1. Er komen Supermarkt Safari’s voor mensen met een LVB bij verschillende organisaties in Nijmegen.
2. De Supermarkt Safari voor mensen met een LVB wordt aangevuld met filmpjes.
3. Er wordt een online Supermarkt Safari voor laaggeletterden ontwikkeld.

Receptenboekje VetLekker

In 2018-2019 vond in Nijmegen de eerste editie van ‘Zet VetLekker op de kaart!’ plaats. Hierbij ontwikkelen kinderen en restaurants (koks) samen gezonde kindermenu’s. Het project is tot stand gekomen door een samenwerking van scholen, professionals en lokale horecaondernemers.Het nu verkregen extra preventiebudget wordt besteed aan een receptenboekje dat breed gedeeld wordt. Restaurantkoks en schoolkinderen gaan dit samen maken, waarbij speciale aandacht is voor scholen in de aandachtswijken.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?