Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedere Nijmegenaar

dinsdag 30 maart 2021

Dat is het motto van het Nijmeegs Sportakkoord (NSA). Van jong tot oud, met nadruk op plezier en voor iedere inwoner uit Nijmegen. Voor alle leeftijden dus, maar we spreken liever over levensfasen. In elke levensfase hebben mensen verschillende motieven en mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Bewegen draagt bij aan gezondheid en met die gedeelde ambitie voor Nijmegen sluit het NSA aan bij ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’. Zo kunnen beide netwerken elkaar versterken; iets waar de Nijmegenaren baat bij hebben.

Nijmegen kent al een sterke structuur van sportverenigingen en andere organisaties die actief zijn op sport en bewegen. Verder zijn de ambities in dit sportakkoord alleen vanuit een collectief netwerk te realiseren. De grootste uitdaging voor het NSA is dan ook om aan te sluiten bij wat er al gebeurt, dit te versterken en iets nieuws of aanvullends te stimuleren.

Samen doen met sociaal gezicht

Het akkoord wil zoveel mogelijk recht doen aan de behoeften van iedereen. Het heeft een sociaal gezicht, passend bij wat Nijmegen als stad wil uitstralen. Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedere Nijmegenaar is waar we samen voor willen gaan. Dat krijgt vorm in 5 thema’s.

Thema 1. Optimaliseren en vernieuwen binnen sportverenigingen

 • Deskundigheidsbevordering en versterking samenwerking bestuurlijk kader
 • Werving en behoud van vrijwilligers
 • Versterking samenwerking sport en beroepsonderwijs
 • Sportverenigingen ontwikkelen flexibel sport- en beweegaanbod

Thema 2. Creëren van een pedagogisch sportklimaat

 • Scholing pedagogische vaardigheden beginnende coaches en trainers
 • Ondersteuning van bestuur bij het formuleren van een pedagogische visie
 • Structurele begeleiding door clubkadercoaches

Thema 3. Nijmeegse jeugd ontwikkelt zich breed motorisch

 • Deskundigheidsbevordering breed motorische ontwikkeling
 • Ondersteunen bij implementatie beweegprogramma’s ‘breed motorische ontwikkeling’

Thema 4. Sport en bewegen is mogelijk voor iedereen

 • Deskundigheidsbevordering professionals en vrijwilligers
 • Verhogen van sport- en beweegaanbod voor kwetsbare groepen
 • Zichtbaarheid verhogen sport- en beweegaanbod
 • Versterking en nieuwe samenwerkingen

Thema 5. Beweegvriendelijke en gezonde sport- en beweegomgeving

 • Openbare ruimte beweegvriendelijk(er) inrichten
 • Beoordelen en aanpassen bestaande speelplekken
 • Inwoners stimuleren meer te sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte
 • Beter inzichtelijk maken van de sporten beweegmogelijkheden voor ‘de’ zorg
 • Voorlichting en deskundigheidsbevordering van sport- en beweegkader
 • Aandacht voor gezonde leefstijl binnen de sport- en beweegomgeving

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?