De rol van Wegwijzer024.nl

woensdag 6 maart 2024

De rol van Wegwijzer024.nl

Er gebeurt veel in Nijmegen. Zo zijn er veel organisaties die initiatieven en activiteiten organiseren op het gebied van welzijn. Wist je dat we in Nijmegen de website www.wegwijzer024.nl hebben?

Rob Verhofstad, Stuurgroeplid GGIB en bestuurder HAN, benadrukt hoe belangrijk het is dat het netwerk in de stad samenwerkt. ‘We zijn allemaal met mooie dingen bezig, het is goed dat we deze delen met elkaar’.

Wegwijzer024.nl

Wegwijzer024.nl is dé sociale kaart voor welzijn, wonen en ontmoeten in Nijmegen. De wegwijzer bevat zo'n 1800 verschillende activiteiten, organisaties en diensten. Van buurtactiviteiten, tot hulp en ondersteuning door vrijwilligers of professionals.

Voeg zelf je activiteit toe

Het is een platform waar mensen en organisaties zelf hun activiteit onder de aandacht kunnen brengen. Heb je een terugkerende activiteit, dienst of organisatie die je graag via wegwijzer024.nl bekend wilt maken? Ga dan naar de website en voeg deze toe.

Uitdagingen

Tijdens het partnerbijeenkomst van ‘Groen, Gezond en in Beweging’ kwam een breed gedragen wens naar voren om een overzicht van initiatieven en activiteiten te creëren. Tegelijkertijd willen we niks nieuws beginnen maar voortborduren op wat er al is: Wegwijzer024.nl. De uitdaging van de website is het up to date houden van de content, en het ervoor zorgen dat alle activiteiten uit Nijmegen hierop komen te staan. Met de hulp van bewoners, vrijwilligers én professionals in de stad proberen we dit gezamenlijk te doen.

Simon van Genderen (GGIB en HAN Fair Health) legt uit: “Om dit nog beter te organiseren zijn we aan het oriënteren om het aanbod actueel te houden samen met de inzet van studenten (bijv. uit Labs en Werkplaatsen van de HAN). Daarnaast kijken we ook naar mogelijkheden om de website en de aangeboden activiteiten nog beter vindbaar te maken. Het uiteindelijke doel is dat Wegwijzer024.nl nog meer de plek is waar vraag & aanbod samenkomt. Naast dat de sociale kaart actueler en toegankelijker wordt, leren studenten ook de wijk en de diversiteit van activiteiten en partijen kennen.”

“De komende tijd krijgt dit project meer vorm. Lisa Daanen, Communicatieadviseur bij STERKER pakt dit met enthousiasme op (samen met de Stips). We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen”, vertelt Simon.

Andere plekken met informatie

Voor een lokaal overzicht van medische zorgverleners kan je terecht bij de Digitale Zorgkaart. Voor een lokaal overzicht van hulp en ondersteuning met indicatie (waaronder jeugdhulpverlening en Wmo-dagbesteding en -begeleiding) kan je terecht bij de Steunwijzer Regio Rijk van Nijmegen.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?