De Gezonde podcast: informatie en tips over opvoeden

vrijdag 9 december 2022

GGD Gelderland-Zuid heeft een podcastserie gemaakt over opvoeden. De podcast is gemaakt vóór en dóór ouders met een kind in de leeftijd 4 tot 12 jaar. De GGD wil ouders op een laagdrempelige manier informatie en tips geven. Maar ook aan ouders laten zien dat opvoeden niet altijd perfect hoeft te gaan. Dat het oké is als je soms even iets niet weet en dat je daarin niet de enige
bent. De Gezonde podcast ‘Ouder en kind: het gesprek over gevoel’ is te beluisteren via https://ggdgz.nl/podcast

De podcast ‘Ouder en kind: het gesprek over gevoel’

Deze podcast bestaat uit 6 afleveringen waar 3 onderwerpen aan bod komen:
1. Emoties uiten en bespreken.
2. Zelfvertrouwen.
3. Woedebeheersing en conflicthantering.

De podcastmaker spreekt thuis aan de keukentafel met een ouder en kind. Zij vertellen hoe ze thuis, op school of bijvoorbeeld tijdens het sporten omgaan met het onderwerp. In een volgende aflevering spreekt de podcastmaker met een expert in de opvoedkunde.
De expert heeft de ouder en kind opname geluisterd en reageert hierop.

Waarom deze podcast?

Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid merken dat veel ouders met dezelfde opvoedvragen zitten. Hoe geef je je kind meer zelfvertrouwen? Hoe uit je emoties en bespreek je ze? Woedebeheersing en omgaan met conflicten, hoe doe
je dat? Geef je als ouder zelf wel altijd het goede voorbeeld? In deze podcastserie hoor je hoe andere ouders hiermee omgaan en krijg je tips van deskundigen. Je kunt er naar luisteren op een zelf gekozen tijd en plek.

GGD Gelderland-Zuid - LPA Partner

GGD Gelderland-Zuid ís gezondheid! Ze zetten zich in om de publieke gezondheid te verbeteren. Samen met de kernpartners zien ze het als een mooie kans om met meer partijen samen te werken om een gezonder land, regio en wijk te creëren. Dat doen ze op wijkniveau al, maar met deze beweging willen ze juist de verbinding zoeken met andere partijen om te zorgen voor een gezonder Nijmegen. Het lokaal preventieakkoord helpt hen daarbij. Kijk voor meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?