Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) willen gezond eten, maar weten soms niet precies hoe. Dit komt doordat ze bijvoorbeeld de kennis en vaardigheden missen om gezonde keuzes te maken. Daarnaast hebben ze vaak een beperkt budget, wat het maken van gezonde keuzes uitdagend maakt.  Om mensen met een LVB te helpen, hebben GGD Gelderland-Zuid en Pluryn met een subsidie van het Fonds Nuts Ohra (FNO) een project genaamd ‘Supermarkt Safari’ geïnitieerd. Samenwerkende partners zijn verschillende wijKringen vanuit Pluryn en vanuit ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’: de GGD Gelderland-Zuid, Gemeente Nijmegen en Radboudumc (Academische Werkplaatsen ‘AMPHI-Publieke Gezondheid’ en ‘Sterker op eigen benen’). 

Het doel van de Supermarkt Safari is dat mensen met een licht verstandelijke beperking kennis en vaardigheden opdoen om zelfstandig intrinsiek gemotiveerde gezonde keuzes te maken in de supermarkt, ook met een beperkt budget.  De ‘Supermarkt Safari’ bestaat uit twee delen. Deel I is een introductie op het thema gezonde voeding en gezonde boodschappen. Deel II gaat in op boodschappen doen met een klein budget. Ze gaan in Deel II de supermarkt in voor een rondleiding langs verschillende afdelingen. Zo leren zij op een praktische manier hoe zij eerder opgedane kennis kunnen toepassen in de supermarktomgeving. 

Onderzoek

De verschillende onderdelen van de Supermarkt Safari zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijke theorie en inzichten. In het onderzoek wordt vervolgens een proces- en effectevaluatie uitgevoerd om de impact de onderdelen te onderzoeken en het programma te verbeteren. We werken er naartoe om de Supermarkt Safari te registeren bij Loket Gezond Leven als erkende leefstijlinterventie (www.loketgezondleven.nl/leefst...). Daarnaast werken wij toe naar een werkboek om cliënt-trainers op te leiden. Op deze manier kunnen mensen met een LVB ook de training geven samen met een coach.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?