Mensen die niet genoeg bewegen verkorten hun levensverwachting en hebben een grotere kans op chronische ziekten. Helaas zijn deze mensen met bewegingsarmoede moeilijk te stimuleren om te gaan sporten. Daarom richt Space2Move zich op het stimuleren van dagelijks bewegen. De hoofdvraag is hoe maatregelen in het fysieke domein aan kunnen zetten tot meer en actiever bewegen en welke gezondheidseffecten dit heeft?

Space2Move

Space2Move is een samenwerking tussen overheden, maatschappelijke- en marktpartijen uit het ruimtelijk-economisch domein (corporaties, projectontwikkelaars), uit de sector bewegen en sport en uit de gezondheidszorg (GGD, zorgverzekeraars). Initiatiefnemers van ‘Wij zijn Groen, gezond en in beweging Nijmegen’ zijn partner in Space2move. Space2Move wordt gefinancierd vanuit het Zonmw programma “Maak ruimte voor gezondheid”.

Projectselectie

Samen selecteren we ruimtelijke projecten om te onderzoeken welke effecten ze hebben op beweeggedrag. We gebruiken hiervoor interviews, vragenlijsten en meten beweeggedrag en gezondheid. Zo beoordelen we welke ingrepen tot meer dagelijks bewegen leiden. Het doel van dit onderzoek is om te komen tot interventies die aantoonbaar werken in het stimuleren van beweeggedrag. Daartoe ontwikkelen we een toolkit voor ruimtelijke interventies waarmee partners hun omgeving beweegvriendelijker kunnen inrichten.

Maak ruimte voor gezondheid.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?