Binnen de preventiegelden 2023 die beschikbaar zijn vanuit Groen, Gezond en in Beweging, zijn er 13 projecten geselecteerd die steun krijgen in de uitvoer. Deze projecten vallen binnen de thema’s ‘gezonde voeding’ en/of ‘mentaal fit’. Hieronder is een overzicht te vinden van de 13 projecten die in 2023 starten met de uitvoer.

Laat je inspireren, want het zijn allen mooie initiatieven die er toe doen!

Urban circus - Stichting Circus Space

Met dit initiatief wilt de Vasim Circus Space bijdragen aan de mentale veerkracht en weerbaarheid van jongeren uit Nijmegen Oud- en Nieuw-West. Dit doen ze door het inzetten van circus, urban sports en andere beweeg en kunstvormen. Jongeren worden uitgedaagd en uitnodigend een voorstelling te maken met als doel om mentale weerbaarheid bespreekbaar te maken.

Rijke Schooldag – @voCampus

Het doel is om jongeren te helpen aan een ‘rijkere schooldag’. Ze krijgen buiten het reguliere onderwijsprogramma extra activiteiten aangeboden die zich richten op een betere leefstijl. Hierbij valt te denken aan sportactiviteiten, voedingsadviezen, financiële educatie toegepast binnen het gezin, etc. Zo krijgen jongeren meer zicht op het belang van voldoende beweging, gezond eten, en de gevaren van verdovende middelen.

Deze subsidie wordt gebruikt voor de opzet van een breakfast-club op het Rijks Vmbo en de ontwikkeling van een Fitlab op het Mondial College Meeuwseacker. Hiermee brengen ze een gezonde leefstijl onder de aandacht en wordt de relatie gelegd tussen voeding/beweging en mentale gezondheid.

Liever blijven bewegen dan moe – GGD Gelderland-Zuid

Liever bewegen dan Moe is een bestaand programma voor mensen met lichte depressieve en/of onbegrepen lichamelijke klachten, waarbij voorlichting over een gezonde leefstijl in combinatie met een beweegprogramma al succesvol wordt aangeboden.

Als ze het programma hebben doorlopen is de stap naar een sociale activiteit soms nog groot. Het huidige programma voorziet niet in het wegnemen van eventuele andere hobbels. Met deze subsidie wordt een bijeenkomst georganiseerd, in hun eigen leefomgeving, om ze nét dat beetje extra ondersteuning te geven om te blijven bewegen.

Voel je goed! Dukenburg – GGD Gelderland-Zuid

Het doel van de cursus ‘Voel je goed!’ is het vergroten van gezondheidsvaardigheden bij lager opgeleide en laaggeletterde inwoners in de wijk Dukenburg. Dit doen ze door het aanreiken van kennis over voeding, bewegen en ontspanning, het opdoen van vaardigheden, en deze toepassen in het dagelijks leven.

Dansen is de ultieme braintraining – Stichting Kwiek

Als mensen ouder worden, blijven ze het liefst in hun eigen omgeving. Daar zijn praktische dingen voor nodig zoals winkels, medische zorg, een toegankelijke woning etc. En mensen hebben ontmoetingsplekken nodig.

Het is bewezen dat dansen goed is voor de hersenen, als je danst, bouw je een cognitieve reserve op. Dat komt doordat je bewegen combineert met muziek, je doet iets uitdagends, iets wat moeite kost. Daarmee stimuleer je je hersenen om nieuwe verbindingen te leggen. Binnen dit project worden wekelijks dans activiteiten aangeboden voor ouderen binnen hun vertrouwde omgeving.

Fitcoins – Vincentius

Het Fitcoins project is een bestaand project om mensen die rondom de armoedegrens leven te motiveren meer te bewegen. Dit doen ze door deelnemers te belonen met gezonde producten die te verkrijgen zijn door het verzamelen van Fitcoins. Deze kunnen zij verdienen door middel van stappen te zetten of door deel te nemen aan bepaalde georganiseerde activiteiten. Deze subsidie wordt gebruikt om te groeien in het aantal deelnemers, en het activiteiten aanbod uit te breiden waarmee de Fitcoins worden verdiend.

Samen Fit & Gezond - Dietistenpraktijk Noer

Het doel van dit project is om mensen te prikkelen zelfstandig te bewegen door verschillende bewegingsvormen te ervaren en daarna hun gekozen bewegingsvorm zelfstandig voort te zetten voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op volwassen vrouwen met een niet-westerse achtergrond. Het programma richt zich op drie belangrijke pijlers: voeding, gedragsverandering (leefstijl) en beweging en zal bestaan uit tien groepsbijeenkomsten, met als streven 30 vrouwen te helpen binnen dit programma.

Gesond & Gesellig – Bindkracht10

Het hoofddoel van dit project is om inwoners van Nijmegen te inspireren en verleiden tot gezonde keuzes, waarbij het draait om gezelligheid, lekker bewegen en bewustwording. Komend jaar richt ‘Gesond & Gesellig’ zich op 3 pijlers; succesvolle pop-up festivalletjes bij wijkfeesten, met stakeholders en basisscholen een vrolijk educatie programma ontwikkelen dat op scholen aangeboden kan worden, en als laatste, kinderen en ouders inspireren om gezond feest te vieren, niet alleen op een events, maar ook thuis.

KIEM – De Broederij

Met dit project krijgen jongeren die vastlopen op school een veilige plek waar ze zich gehoord en gezien voelen. Gehoord voelen, zowel emotioneel als binnen de talenten die zij bezitten, maar nu wellicht nog geen weet van hebben. Jongeren zullen ervaren dat ze ertoe doen in deze maatschappij. Jongeren die overspoelt worden met verwachtingen leren in de praktijk om te gaan met hun problematiek en zullen als een veerkrachtiger persoon het project verlaten.

Elke woensdagmiddag/avond komen 8-10 jongeren (16 tot 24 jaar) een jaar lang samen om ideeën uit te broeden. Deze jongeren krijgen de opdracht om tenminste 6 activiteiten te organiseren voor andere jongeren. Ze maken samen een plan, ze kijken naar welke talenten ze al in huis hebben en wat ze graag zouden willen leren. Tegelijkertijd vindt er een individueel coaching traject plaats, en worden de jongeren gevraagd een eindproduct af te leveren waarin ze met hun verhaal naar buitentreden, hiervoor gebruiken ze kunst en creativiteit als middel.

Soepie erbij? – HAN

Middels dit project worden er gezonde maaltijden aangeboden via de voedselbank. Uit ervaring blijkt dat de groenten uit de pakketten niet altijd gebruikt worden, omdat klanten het soms moeilijk vinden ze te bereiden. Het idee is om een deel van de groenten die de Voedselbank verstrekt, te bereiden tot een gezonde soep of saus.

Studenten Voeding en Diëtetiek en een team van vrijwilligers van het Huis van Compassie (het betreft mensen die zelf ook in armoede leven) zorgen wekelijks voor gezonde soepen en sausen. Deze worden bereid door samen te koken en te verpakken, en daarna ingevroren. De Voedselbank zorgt voor het ophalen, bewaren en uitgeven van de soep en sausen. Op deze manier wordt bijgedragen aan een gezond voedingspatroon.

Gezonder Nijmegen – De Bovenkamer

Middels teksten wil Eva het netwerk en bereik van kansarme jongeren vergroten, zodat zij gehoord, gezien en begrepen worden. Middels verhalen, waarbij zij jongeren centraal zet, wil ze Nijmegenaren bewust maken over wat er leeft bij jongeren in de stad op het gebied van mentale gezondheid. Deze verhalen worden om een mooie manier opgeschreven en gepresenteerd, en breed gedeeld.

Kinderen voor een dag supermarktdirecteur – iresearch

Kidsmarketing in supermarkten richt zich vaak op de ongezonde keuzes. Middels dit project wordt beoogd om gezonde voedselkeuzes te stimuleren middels kidsmarketing. Dit wordt gedaan door kinderen voor 1 dag supermarktdirecteur te laten zijn en (mee) te laten bepalen waar en hoe gezonde kidsmarketing wordt ingezet.

Hierdoor leren de kinderen over voedingsmarketing, over (gezonde)voedingskeuzes en gaan ze met de supermarktmanager in gesprek om vervolgens ideeën te geven voor meer gezonde kidsmarketing in de supermarkt. De supermarktmanager voert één of meer van de ideeën uit in de supermarkt. De supermarktmanager en kinderen leren van elkaar door samen te werken en in elkaars wereld te duiken.

Sluit die Kloof – Radboud Universiteit

Binnen dit project worden Nijmeegse ouders uit kwetsbare wijken ondersteund in een gezonde eetopvoeding en thuisomgeving van hun kinderen. Dit om de intergenerationele overdracht van ongezonde voeding van ouders op kinderen te voorkomen, rekening houdend met de culturele achtergrond van de kinderen en hun ouders. Ook richt het project zich op de mentale veerkracht van de ouders zelf via het vergroten van opvoedingszelfeffectiviteit, mindfulness elementen en sociale steun (van andere ouders).

Binnen dit initiatief worden er groepsbijeenkomsten op maat aanboden aan ouders (lagere SES) met jonge kinderen, waarbij elementen uit de interventie ‘Samen Happie’ worden meegenomen. ‘Samen Happie’ combineert online tools met groepsbijeenkomsten specifiek voor ouders uit de doelgroep met een lagere sociaal-economische status (SES) achtergrond.

Contact

Word je geïnspireerd door de projecten? Kan je een bijdrage leveren, of wil je meer weten? Wij kunnen je in contact brengen met de projectleden. Stuur een mail naar info@ggibnijmegen.nl zodat we de verbinding kunnen maken!

Een selectie van onze partners

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?