LIFEPORT@

Door meer innovatiekracht voor het mkb te organiseren ontstaan er slimme nieuwe oplossingen voor de grote complexe vraagstukken van deze tijd. Daarom werken ondernemers, overheden en onderwijs in het innovatie ecosysteem RvN@ (Lifeport@) samen aan duurzame netwerkversterking, talentbehoud en -ontwikkeling en product- en marktinnovaties. Door te experimenteren en te doen.

Ze dragen bij aan een gezonder Nijmegen door het mkb te helpen met duurzamere businessmodellen die de leefomgeving minder belasten, klimaatadaptatie en gezonder duurzamer voedsel.

https://rvnhub.nl/
RvN@

Thema's waar LIFEPORT@ zich sterk voor maakt

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?