Week vd Gezondheidsverschillen

woensdag 20 maart 2024

Het is deze week de 'Week van de Gezondheidsverschillen'. Trekker van dit initiatief is het landelijk expertise centrum Pharos.

In Nederland gaat iemand in een kwetsbare positie gemiddeld 6 jaar eerder dood. Ook leven deze mensen de laatste 15 jaar van hun leven in slechte gezondheid. Verschillen zoals deze worden op dit moment alleen maar groter. Dat moet en kan anders!

Vanuit 'Groen, Gezond en in Beweging' zetten wij ons, samen met 80 partners en 30 vrienden, in om te werken aan gelijke kansen voor iedereen in Nijmegen. Het verkleinen van gezondheidsverschillen is een belangrijk speerpunt binnen ons netwerk. Alleen als we gezamenlijk onze schouders eronder zetten is verandering mogelijk.

Nieuwsbrief

Daarom maakten we een speciale nieuwsbrief over gezondheidsverschillen met de volgende artikelen:

• De gezondheidsverschillen in Nijmegen
• Hoe pakt de Gemeente Nijmegen dit aan?
• Initiatievenfonds bestrijdt armoede en schulden
• Laaggeletterdheid, hoe ga ik hier als organisatie mee om?
• Podcast Supermarktsafari
• Online Webinar - Samen met inwoners gezondheidsverschillen verkleinen
• Gratis sporten voor mensen in armoede
• Deltaplan tegen Gezondheidsverschillen

Klik hier om de nieuwsbrief te openen. Ontvang je onze maandelijkse nieuwsbrief nog niet, schrijf je hier in.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?