Infrastructuur voor preventie

Vanuit ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ maken we ons samen met ons netwerk hard voor een effectieve infrastructuur voor preventie. Het goed organiseren van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is hét speerpunt.

Elkaar kennen en vinden is essentieel
Voor het goed kunnen doorsluizen van deelnemers aan een GLI vanuit de eerste en tweede lijn is een centraal organisatiepunt nodig. Er zijn in de wijk veel initiatieven met bewoners die meer en beter benut kunnen worden voor een gezondere en gelukkigere manier van leven. Elkaar kennen, elkaars initiatieven beter kunnen vinden en versterken en meer en geregeld contact tussen het medische domein en het sociale domein zijn essentieel.

Aandachtspunten

  • Zorgprofessionals kunnen doorverwijzen naar relevante programma’s,
  • op basis van een intake een ketengerichte aanpak in gang zetten met leefstijlcoaching,
  • positieve gezondheid en beweegbevordering;
  • monitoring van de resultaten van de aanpak.

Contact
Heb je vragen, wil je bijdragen aan dit thema of meedoen aan het Lokaal Preventieakkoord? Neem dan contact op met ons op: info@ggibnijmegen.nl.

Een selectie van onze partners

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?