Kennismaken en in actie komen

dinsdag 25 februari 2020

Hoe brengen we de thema’s van het lokaal preventieakkoord verder, in de eigen organisaties én in de stad? Welke verbindingen zijn daarvoor nodig? En: welke kansrijke ideeën en concrete acties passen daarbij? Met deze vragen als uitgangspunt organiseerde ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ op 19 februari een meet & greet voor partners van het preventieakkoord. De meet & greet vond plaats op de Novio Tech Campus en werd bijgewoond door bijna 80 vertegenwoordigers van de 40 aangesloten organisaties.

Een belangrijk doel van de bijeenkomst was het nader kennismaken met elkaar. Maar, zo benadrukte dagvoorzitter en expert op het gebied van publiek-private samenwerking Jaap de Graaf: “Het gaat vandaag niet alleen om meet & greet maar ook om deed: we gaan ideeën omzetten in daden.”

9 april: tweede tekenmoment
Na een korte opening gaf de dagvoorzitter het woord aan Brigitte Gillissen, procesmanager van ‘Groen, gezond en in beweging’. Zij heette de deelnemers van harte welkom, onder wie ook vertegenwoordigers van de nieuwe partners. Nieuwe partners sluiten zich op 9 april formeel aan bij het lokaal preventieakkoord: “Op dat tweede tekenmoment ontmoeten álle betrokken bestuurders elkaar en verankeren we de opbrengst van deze meet & greet.”

Gezamenlijk optrekken essentieel
Ook gaf Brigitte aan dat de kracht van gezamenlijk optrekken, ofwel het creëren van collectieve impact, essentieel is voor de grotere ambitie: gezonde inwoners en medewerkers in een gezonde stad. Door gezonde keuzes te stimuleren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Ze wenste de deelnemers daarbij veel succes en riep hen op goede voorbeelden vooral te delen en actief gebruik te maken van het netwerk.

Van beleidsmaatregel naar gedrag
Hierna volgde een presentatie van Kris Bevelander, als onderzoekscoördinator verbonden aan de beweging. Zij stond kort stil bij de opgehaalde ambities van de aangesloten organisaties en zoomde daarna in op de vraag hoe je van beleidsmaatregel naar gedrag kunt komen. Om dat inzichtelijk te maken, schetste Kris een dag uit het leven van kantoormedewerker Hans. “Hoe kunnen we Hans een duwtje in de juiste richting geven mét vrijheid van keuze?” Nudging kan daarin – in combinatie met andere technieken en beleidsmaatregelen – een belangrijke rol spelen. Van trage liften en voorgedrukte voetstappen naar de trap tot fruit op meerdere plaatsen in het bedrijfsrestaurant.

Aan de slag
Na dit plenaire gedeelte gingen de deelnemers in groepen uiteen. Aan zeven tafels wisselden zij onder begeleiding van moderatoren vanuit ‘Groen, gezond en in beweging’ van gedachten over een specifiek thema en werkten hun ideeën hierover zo concreet mogelijk uit. De vraag ‘hoe brengen we dit thema samen verder?’ stond daarbij centraal. Aan het eind van de sessies maakten de deelnemers een keuze: met welke ideeën wilden zij verder? Na deze geanimeerde sessies kwam iedereen weer bijeen en ‘pitchten’ vertegenwoordigers van elke thematafel de gekozen ideeën voor de zaal.

In eigen organisatie op de kaart
Moniek Pieters, directeur van GGD Gelderland-Zuid en lid van de stuurgroep van ‘Groen, gezond en in beweging’, sloot de meet & greet af. Zij bedankte iedereen voor hun enthousiasme en inzet. Ook riep zij de deelnemers op om de ideeën en acties verder te brengen in de eigen organisatie en ook bij bestuur en management onder de aandacht te brengen.

Opbrengst thematafels
Benieuwd naar de ideeën die zijn gepitcht? Hieronder geven we kort de uitkomst per thema weer:

Rookvrije generatie
Met het rookvrij maken zijn veel organisaties al goed op weg, maar het creëren van een aanspreekcultuur staat nog in de kinderschoenen. Op dit punt is behoefte aan het delen van good practices. Ook is er de wens om gezamenlijk op te trekken in het aanbieden van stopzorg voor medewerkers. Dit is benoemd als concrete actie, naast het aanmaken van een groep om breder ervaringen uit te kunnen wisselen. 

Gezond gewicht
In een moestuin komt veel samen: educatie, sociale contacten, beweging en gezonde voeding. Daarom is het idee: ‘adopteer een moestuin!’. Het is een oproep aan organisaties om een moestuin in te richten. De moestuin kan dan opengesteld worden voor medewerkers en/of de omgeving. Dit kan ook in samenwerking met studenten, kinderopvang en scholieren. Ervoor nodig zijn: een geschikte plek en middelen om de moestuin te realiseren en te onderhouden. 

Mentale fitheid
Deelnemers willen het taboe op psychische klachten doorbreken. Bijvoorbeeld met een campagne, het invoeren van Happy Monday (als tegenhanger van de Blue Monday) en het aanbieden van cursussen op het gebied van ‘mentale eerste hulp’. Ook het belang van bewegen (op het werk) om mentaal fit te blijven en het verminderen van psychische klachten onder studenten door bijvoorbeeld een buddy-systeem in te voeren kwamen aan bod.  

Verantwoord alcoholgebruik
De ambitie is het houden van een grootse ‘Ik Pas-battle’. Alle bij het preventieakkoord aangesloten organisaties doen mee en gaan de strijd aan met gelijksoortige organisaties in een andere (studenten)stad. Bijvoorbeeld Nijmegen versus Enschede. Daarvoor zijn nodig: bestuurlijk draagvlak, een stevige projectleider, contactpersonen in alle organisaties en aansprekende rolmodellen. 

Gezonde leefomgeving
Hoe kunnen we in wijken waar meer gezondheidsproblemen zijn de leefomgeving gezonder maken, zodat de omgeving een positieve invloed heeft op de gezondheid van de inwoners? En: hoe verleiden we alle inwoners om in deze leefomgeving in beweging te komen? Deze vragen stonden centraal. Dit thema kent veel verschillende aspecten, zoals luchtkwaliteit, mobiliteit en groen. De deelnemers gaven daarom aan dat zij behoefte hebben aan meer inzicht in de situatie per wijk. De uitkomst: er komt een quick scan van gezondheids- en omgevingsinformatie. Het streven is om in één wijk in gesprek te gaan met stakeholders, maar vooral met inwoners. Wat hebben zij nodig om actief te worden in hun eigen woonomgeving?

Vitaliteit werkt
De deelnemers formuleerden drie concrete acties:

  • Dit voorjaar een fietschallenge organiseren met alle aangesloten organisaties om medewerkers te prikkelen vaker de fiets te pakken naar het werk.
  • Onderzoeken of er elke maand een gezamenlijk sport- of beweegmoment kan worden georganiseerd.
  • In het najaar volgens beproefd recept de Vitaliteitsweek houden, waaraan alle organisaties meedoen. 

Infrastructuur voor preventie
Het goed organiseren van de GLI (de gecombineerde leefstijlinterventie) is het speerpunt. Voor het goed kunnen doorsluizen van deelnemers aan een GLI vanuit de eerste en tweede lijn is een centraal organisatiepunt nodig. Er zijn in de wijk veel initiatieven met bewoners die meer en beter benut kunnen worden voor een gezondere en gelukkigere manier van leven. Elkaar kennen, elkaars initiatieven beter kunnen vinden en versterken en meer en geregeld contact tussen het medische en het sociale domein zijn essentieel.

Ook meedoen en contact
Zie je bij een of meerdere thema’s aanknopingspunten voor jouw organisatie? Neem contact met ons op en we verbinden je door met de actiehouder(s). Ook voor meer informatie over het lokaal preventieakkoord of het tweede tekenmoment op 9 april kun je bij ons terecht. We horen graag van je!

Benieuwd naar meer foto’s? Bekijk het fotoalbum.

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?