AHA-vitaal

AHA-Vitaal is opgericht door Anette van Haren en richt zich op het reduceren van gezondheidsverschillen, dit sluit aan bij de ambitie van onze beweging.

Ieder mens heeft recht op een zo goed mogelijke gezondheid. Gezondheid hangt samen met tal van andere zaken zoals zelfredzaamheid, eenzaamheid, stress door financiële problemen en mogelijkheden tot participatie. Helaas zijn er grote verschillen in gezondheid die samenhangen met de sociaaleconomische positie. De impact van de gezondheidsverschillen is groot, niet alleen op het levensverloop van mensen zelf, maar ook op de samenleving als geheel.

Mensen met een beperkt inkomen hebben een minder goede lichamelijke en psychische gezondheid dan mensen met meer inkomen. Iemand met een goede gezondheid is beter in staat om op een gunstige posities op de maatschappelijke ladder te komen en te blijven.

Als zelfstandig gezondheidsbevorderaar draagt Anette bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen met een focus op een gecombineerde aanpak van gezondheid en armoede, het kernwoord is vitaliteit.

Ze heeft een panel geformeerd van mensen die met weinig geld moeten rondkomen. Een panel om te raadplegen bij onderzoek en beleidsvraagstukken op het kruispunt van gezondheid en armoede.

https://beweegmomentjes.nl/
AHA-vitaal

Thema's waar AHA-vitaal zich sterk voor maakt

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?